Trvalé podiely v Brdárskom spolku podielnickom.

  Podmienky získania trvalých podielov v BSP. Ak ste prijali rozhodnutie podporiť našu činnosť zaobstaraním si TRVALÝCH PODIELOV v našom Brdárskom spolku podielnickom, učiňte nasledovné kroky:   Jeden podiel v BSP = 17 EUR, počet obstaraných podielov nie je obmedzený.   Možnosti ako si

Podiely BSP pre rozvoj včelárstva v Brdárke

Sme potešení, že ste sa rozhodli zaobstarať si trvalé či pôžičkové podiely slúžiace na rozvoj včelárstva v Brdárke. Možnosti ako si zaobstarať trvalé podiely sú viaceré. Môžete odoslať obeživo (jeden podiel = 17 EUR) na náš bankový účet medzibankovým prevodom. Vašu platbu prijímame na

Brdársky spolok podielnický

Skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje pôda a rozvíja pospolitosť; z peňazí, ktoré sú uložené v banke žiadny reálny úžitok neplynie... Informácie o Brdárskom spolku podielnickom.

Dedičstvo regiónu

Prinášame možnosť ako i vy môžete svojou trochou napomôcť k zachovaniu tradičných odrôd ovocnín v oblasti Gemera. Investujte svoje peniaze eticky.

Pôžička Brdárskemu spolku podielnickemu

Vážení priatelia, ponúkame Vám možnosť podporiť rozvoj brdárskej pospolitosti účasťou v Brdárskom spolku podielníckom formou pôžičky.V prípade pôžičky pre Brdársky spolok podielnický prijímame tieto podiely v hodnote minimálne desiatich a maximálne sto podielov (teda 170 – 1700 Eur). Ak ste sa rozhodli naše aktivity

Podielnicky spolok

Podielnicky spolokVážení priatelia, ponúkame Vám možnosť podporiť rozvoj brdárskej pospolitosti účasťou v brdárskom spolku podielnickom. Bez podpory našich priateľov a sympatizantov nášho snaženia by sme v napĺňaní našich cieľov mohli napredovať iba pomalým tempom. Vieme, že nie sme sami, kto zmýšľame, že malé, viac,

Go to Top