Skutočný kapitál…

Skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje pôda a rozvíja pospolitosť; peniaze, ktoré sú uložené v tajomných bankových inštitúciách prinášajú pre majiteľov peňazí iba veľmi sporný pozitívny úžitok.
Radi by sme naďalej rozvíjali náš potenciál, vystavali remeselné dielne, pustili sa do obnovy zanedbaných sadov a postupne i prijali ďalších novobrdárčanov. Preto potrebujeme získať do vlastníctva nášho združenia okrem už kúpeného sadu na juhovýchodnej stráni Brdárky a domčeka v centre obce pre naše aktivity, ďalšie nehnuteľnosti, ktoré budeme obhospodarovať v súlade s našimi cieľmi a zámermi. Početné neblahé skúsenosti s hospodárením na prenajatých pozemkoch nás primäli k poznaniu, že takáto forma hospodárenia je viac či menej plytvaním času a energií.

Vieme, že nie sme sami…

Vieme, že nie sme sami, ktorí zmýšľame, že malé, viac či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami k sebe a k prírodným zdrojom sú ďalej na ceste trvalej udržateľnosti ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov.

Veľa ľudí má veľa možností…

Veľa ľudí má možnosť podporiť formou finančného daru či pôžičky snaženie našej skupiny. Ak sa rozhodnete podporiť našu pospolitosť, získavate symbolickú účastinu v našom Brdárskom spolku podielnickom. A tak sa nepriamo zúčastňujete našich aktivít formou ich podpory. K už približne 40.000 Eur našich členov, ktoré sme doposiaľ investovali do rozvoja našej pospolitosti potrebujeme získať ešte minimálne 42.500 Eur. Preto ponúkame sympatizantom našich aktivít celkovo 2.500 podielov, každý v hodnote 17 Eur.
Z výslednej sumy 60% investujeme do kúpy pozemkov a sadov (jeden z našich cieľov je i zachovanie genofondov krajových odrôd), ktoré sa po obhospodárení a revitalizácii stanú opäť produktívnymi. Zvyšné investície putujú do už vystavaných štruktúr (napr. domu, maštale, sýpky, stodoly), ktoré po rekonštrukcii budú slúžiť na zriadenie resp. dovybavenie našich dielní: keramikárskej, garbiarskej, textilnej, stolárskej… resp. na prebývanie našim dobrovoľníkom či návštevníkom. Pre rozšírenie chovu a uspokojivé životné podmienky a pohodu našich zvierat potrebujeme dostatočné oplotenie a rekonštrukciu maštalí. Produkcia dielní, ekologických sadov a zvieracích systémov (ktoré už teraz produkujú liečivky, ovocie, zeleninu či produkty z kozieho mlieka v bio-kvalite) sú zárukou zmysluplnosti využitia financií.

Majú sa Vaše peniaze dobre?

Chápeme, že fyzické peniaze postupom času strácajú prostredníctvom tzv. inflácie na svojej hodnote. Ak ich máte uložené v banke, prinesú Vám zisk v podobe úrokov. Na druhej strane však vďaka vysokým bankovým poplatkom Vám častokrát neprinesú ďalšie peniaze. Váš zisk teda môže byť i strata. Nehovoriac už o investičných aktivitách týchto inštitúcií, ktoré sú nie vždy v súlade s etickými kódexami spoločnosti. Vaše peniaze teda bez Vášho vedomia môžu poslúžiť pri podpore aktivít, s ktorými by ste osobne nesúhlasili. Majú sa Vaše peniaze dobre?
Ak „investujete“ do Brdárskeho spolku podielnického, môžete prísť a skontrolovať, ako bolo s Vašimi peniazmi naložené. Ako mimoriadny výnos pre podielnikov BSP, (okrem možnosti eticky uložiť Vaše peniaze), Vám ponúkame zľavy na nami poriadaných podujatiach ako i zľavu 7% (až do výšky Vášho podielu) z internetovej ponuky na www.darceky.sk.

Aké sú záruky?

Meno a aktivity našej spoločnosti, ktorá svoju činnosť vyvíja už 15 rokov.
Transparentnosť v evidencii podielov a použití získaných prostriedkov – prístup k evidencii výšky a použitiu podielov kedykoľvek na našej web-stránke v časti venovanej podielnikom.

Jeden podiel v BSP = 17 EUR, zaobstarať si môžete i viacero podielov.
Bližšie informácie o spôsobe zaobstarania si podielov nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz.

V prípade, ak máte možnosť podporiť naše aktivity akoukoľvek sumou, avšak máte záujem, aby Vám po určitom čase boli peniaze vrátené, môžete využiť formu pôžičky pre Pospolitosť brdársku. V takom prípade kliknite prosím na nasledovný odkaz.

Výhody pre Vás?

Ak sa rozhodnete stať sa členom Brdárskeho spolku podielnického vyplynú pre Vás okrem zmysluplného použitia Vašich peňazí i nasledovné výhody.Po prijatí podielu dostávate od nás symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického ako i špeciálnu nálepku člena podielnického spolku.Ako člen Brdárskeho spolku podielnického máte taktiež možnosť využiť zľavu 7% (až do výšky Vášho podielu) z množstva publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu www.darceky.sk.

Historické pozadie

Pri našom premýšľaní o tvorení BSP sme boli inšpirovaní tiež historickými svojpomocnými spolkami a najmä Vzájomnou pomocnicou, ktorá bola založená v r. 1867 v Revúcej. Históriu Vzájomnej pomocnice si môžete prehliadnuť po kliknutí na tento odkaz, jej stanovy po kliknutí na tento odkaz.