Brdárke dvojičky

Žiaden návštevník Brdárky nemôže obcou prejsť bez toho, aby si nevšimol dva pohľadné, sedliacke domy v centre obce, ktoré sme v rámci svojich aktivít prirodzenými technikami zrekonštruovali. Nie všetci návštevníci už vedia, že pri domoch sú i neveľké záhrady prepojené mnohými, na prvý pohľad možno neviditeľnými väzbami.

Obe tieto záhrady (ako prvé v oblasti Gemera:) získali plaketu „Prírodná záhrada – oáza pre život a zdravie“.

Obe záhrady sme navrhovali podľa princípov permakultúreho dizajnu.

Keďže obe záhrady majú jedného správcu, aj výsadba trvaliek rešpektuje prepojenosť týchto pozemkov.

Niektoré prvky týchto dvoch prírodných záhrad sa tu vyskytujú len raz, využívajú ich však obe záhrady a tak sa vzájomne dopĺňajú.

Čím sú záhrady iné?

Záhrada jedného z domov je rodinná úžitkovo-okrasná záhrada, poskytujúca sezónnu zeleninu a ovocie. Druhá záhrada je komunitná a má zážitkovo – vzdelávací charakter so zákutiami s relaxačnou funkciou. V hornej časti komunitnej záhrady, na hranici pozemkov, sa nachádza pochôdzna vegetačná strecha.

Poskytne vám pekný výhľad na tieto prepojené, avšak i trochu odlišné „malé intenzívne systémy“.

Charaktery oboch záhrad si môžete pozrieť sami – počas niektorého z našich kurzov, alebo počas niektorej komentovanej prehliadky, ktoré organizujeme v rámci aktivít Školy permakultúry.

Viac o prírodných záhradách: http://www.prirodnazahrada.eu/