Vydali sme publikáciu – Starostlivosť o staré ovocné stromy

Alter Nativa o.z. v rámci svojich aktivít vydala v slovenskom preklade aktualizovanú a doplnenú brožúru Petra Dostálka a kol. „Starostlivosť o staré ovocné stromy“.

Staré ovocné stromy v našich záhradách a v krajine

V mnohých našich záhradách, najmä na vidieku pri starších chalupách a statkoch, avšak i v prímestských záhradách, nájdeme staršie a staré ovocné stromy. Často ide o dávnejšie pestované odrody, dnes veľakrát takmer neznáme. Napriek tomu, že tieto stromy sú staré, stále prinášajú dobré ovocie s ktorým sme spokojní, jablká alebo hrušky, ktoré nám chutia, dajú sa napríklad dobre skladovať, chorobami trpia minimálne a majú rôzne iné prednosti. Navyše klasické vysokokmene, aj keď sa z nich ovocie ťažšie zbiera, utvárajú ráz našich tradičných záhrad a dedín i celej krajiny. Sú symbolom plodnosti krajiny, zušľachťujúcej práce človeka a predstavujú významný krajinotvorný prvok. Oplatí sa teda venovať týmto stromom, ktoré častokrát vysadili už naši starí rodičia, dostatok starostlivosti, aby prinášali svoje plody i naďalej.

Ovocné stromy sú dlhoveké a starať sa o ne možno aj keď sú už v pokročilejšom veku. Na záhrade tak môžeme mať okrem moderných nízkych tvarov (zákrsky a pod.) s novými, modernými sortami tiež tieto vyššie tvary (polokmene, vysokokmene) so starými a krajovými odrodami. Okrem priameho úžitku z ich plodov sa tak staráme aj o udržanie a uchovanie genofondu cenných odrôd, ktoré dnes miznú z krajiny a z pestovania.

12 – stranová brožúra formátu A5 má poslúžiť predovšetkým laikom, záhradkárom a sadovníkom, ktorí sa chcú sami starať o staré ovocné stromy. Je publikáciou určenou pre širokú verejnosť, nie odbornou príručkou pre profesionálov. Aj z týchto dôvodov je text doplnený bohatým obrazovým sprievodom. Názorný obrázok veľakrát priblíži podstatu veci lepšie ako dlhý slovný popis. Nádejáme sa, že brožúra bude praktickým návodom ako pomôcť starým ovocným stromom.

Ak Vás téma starých odrôd, či pestovania si vlastných semien zaujíma, môžete prispieť k vydaniu publikácie „Pestujeme si vlastné semienka“, viac informácií o možnostiach podpory vydania získate po kliknutí –> TU

Brožúru vydalo o.z. Alter Nativa v rámci projektu „Miestne, krajové a staré odrody v kontexte potravinovej bezpečnosti“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Starostlivosť o staré ovocné stromy

Alter Nativa o.z. v rámci svojich aktivít vydala v slovenskom preklade aktualizovanú a doplnenú brožúru Petra Dostálka a kol. „Starostlivosť o staré ovocné stromy“.