20 hodinový praktický seminár s lektorom Timotejom Szabom, ktorý sa bude konať v Brdárke 21.6. – 23.6.2024 je určený pre pestovateľov jedla (i profesionálnych), farmárov, malých záhradníkov, permakultúrnych dizajnérov a každého, kto má snahu riadiť kroky na pôde smerom k regeneratívnym a udržateľným.  Svoje si na kurze nájdu ľudia, ktorí chcú hlbšie poznať pôdne procesy a možnosti ich zveľadenia pomocou doma dostupných preparátov.

Čo seminár prináša

Seminár ponúka pochopenie niektorých vzťahov, funkcií a možností pri zásahoch hospodára na pôde – v ekosystéme, pri regenerácii pôdy, alebo udržateľnej produkcii.

Praktický seminár Mikrobiota pôdy v rukách roľníka sa opiera o metodiku príručky „Manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách roľníka“ od mexického autora N. Simona. Základom poznania príručky i kurzu je návrat k biodiverzite a k regenerácii pôdy. Výsledkom je zvýšenie minerálnej prístupnosti pre pestované rastliny, prirodzeným spôsobom, vďaka čomu sa dosiahnu benefity i pre ľudí: výživovo kvalitnejšie potraviny – či už pre človeka, alebo chované zvieratá.

Účastník sa naučí vytvárať podmienky na rozvoj benefitnej mikrobioty a možnosti jej využitia v praxi.

Teória obsahuje množstvo informácií o procesoch, ktoré nevidíme, ale sa dejú. Seminár je viac než z polovice praktický, účastník má možnosť osvojiť si techniky a zručnosti s dôrazom na využitie lokálnych zdrojov.

Po absolvovaní kurzu budete vedieť

  • poznať pôdne spoločenstvo (základ, ktorý je doposiaľ známy)
  • funkcie niektorých prvkov a ich vplyv na vývoj rastliny
  • identifikovať mikrobiálnu pre-dominanciu (huby vs baktérie, kvalitatívna metóda)
  • identifikovať hubovú rozmanitosť v pôde (kvalitatívna metóda )
  • použiť lokálne zdroje na zvýšenie minerálnej rozmanitosti v ekosystéme
  • vytvoriť podmienky na život a rozmnožovanie niekoľkých skupín mikroorganizmov
  • pozberové ošetrenie osiva
  • predvýsadbové prípravy osiva a sprístupnenie výživovej rozmanitosti pre rastlinu v prvotných štádiách rastu
  • jednoduché kombinácie cielenej a riadenej akcie zvyšovania mikro- biodiverzity, za účelom optimalizácie stavu systému, zdravia a plodnosti rastlín a zvýšenia výživovej hodnoty plodov.

Cena praktického seminára je 300 € (vrátane ubytovania a plnej penzie).

Čo si potrebujete prichystať

Každý účastník si musí priniesť na kurz:

 

Sylaby podujatia

I. Pôda

Čo je pôda
Úlohy niektorých minerálnych prvkov pri výžive rastliny
Kamenné múčky
Teória trofobiózy
Úvod o práci s ryžovým médiom

II. Život v pôde

Predstavenie niektorých zo známych mikroorganizmov
Pohľad do pôdy, niektoré jednoduché techniky zistenia F:B stavu

III. Lesné mikroorganizmy

Zber lesných mikroorganizmov
Založenie rozmnožovne
Teória o možnostiach
Aktivácia I , II, III
Chelatácie

IV. Remeselné rozmnožovanie niektorých benefitných mikroorganizmov

Aeróbne, neaeróbne a symbiotické procesy

 

Viac informácií, odporúčané videá a literatúra, prihlášky:

http://skola.permakultura.sk/kurzy/mikrobiota-pody-v-rukach-rolnika/