Permakultúrny dizajn 2024

Kurz: Permakultúrny dizajn je 100 hodinový kurz, rozdelený do piatich blokov a prebieha počas piatich predĺžených víkendov vždy od piatku do nedele v mesiacoch máj-september 2024.

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course /certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designer´s manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinárodného kurzu je minimálne 72 hodín.  Náš kurz obsahuje 100+ hodín vzdelávania + 15 webinárov Školy permakultúry.

Chcete vedieť čo o kurze povedali študenti, ktorí ho absolvovali? Prečítajte si ich názory na stránke Školy permakultúry.

Termíny konania

1. blok: 17.-19. máj 2024 (Brdárka)
2 .blok: 7.-9. jún 2024 (Brdárka)
3. blok: leto 2024 (Hrušov) – presný termín po dohode s účastníkmi
4. blok: 6.-8. september 2024 (Prenčov)
5. blok: 27.-29. september 2024 (Prenčov)

Podmienky pre absolvovanie kurzu

Pre prihlásenie sa do kurzu Permakultúrny dizajn nepotrebujete žiadne špeciálne skúsenosti s permakultúrou ani predošlé špecializované vzdelanie. Kurz je nastavený tak, aby sa účastníci, ktorí sa už s témou bližšie stretli ako i úplní začiatočníci rýchlo vyladili a spoločne prechádzali jednotlivými lekciami bez toho, aby sa nudili alebo naopak zaostali.

Čo získate

 • pod vedením skúsených dizajnérov získate zručnosti v dizajnovaní rôznych typov permakultúrnych projektov
 • prejdete si celým procesom dizajnovania od počiatočného mapovania cez návrh až po rozpočtovanie vašej záhrady
 • získate holistický pohľad na tvorbu záhrad, krajiny so zameraním na vodozádržné opatrenia, šetrenie vodou
 • získate holistický pohľad na budovanie a ochranu pôdy, možnosti jej zúrodňovania
 • získate zručnosti v technickom kreslení, tvorbe podkladov pre realizáciu projektu
 • naučíte sa rozumieť permakultúre v jej celistvej hĺbke aj šírke
 • naučíte sa techniky práce s pôdou tak aby vaša záhrada a výsadby prosperovali
 • získate dizajnérsky pohľad na pestovanie zeleniny, ovocia aj chov domácich zvierat
 • oboznámite sa s rastlinami využiteľnými v permakultúrnych záhradách
 • získate priamu podporu komunity permakultúrnych dizajnérov
 • certifikát permakultúrneho dizajnéra platný v svetovej permakultúrnej komunite.

Cena

 • 1.100 € (bez ubytovania s stravy)
 • 1.300 € (vrátane stravy, bez ubytovania)
 • 1.500 € (vrátane ubytovania a plnej penzie)

Viac informácií

Prejdite na stránku Školy permakultúry.

Prihláška

Príhlášku nájdete tu.