Permakultúrny dizajn 2023

Kurz: Permakultúrny dizajn je 100 hodinový kurz, rozdelený do piatich blokov a prebieha počas štyroch predĺžených víkendov vždy od piatku do nedele v mesiacoch marec-júl 2023.

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course /certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designer´s manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného kurzu je minimálne 72 hodín.  Náš kurz obsahuje 100+ hodín vzdelávania.

Chcete vedieť čo o kurze povedali študenti, ktorí ho absolvovali? Prečítajte si ich názory na stránke Školy permakultúry.

Termíny konania

 1. blok: 31. marec – 2. apríl 2023 (Brdárka)
 2. blok: 21. – 23. apríl 2023 (Brdárka)
 3. blok: 12. – 14. máj 2023 (Brdárka)
 4. blok: 9. – 11. jún (prax v Hrušove/voliteľné dobrovoľne)
 5. blok: 7. – 9. júl 2023 (Brdárka)

Podmienky pre absolvovanie kurzu

Pre prihlásenie sa do kurzu Permakultúrny dizajn nepotrebujete žiadne špeciálne skúsenosti s permakultúrou ani predošlé špecializované vzdelanie. Kurz je nastavený tak, aby sa účastníci, ktorí sa už s témou bližšie stretli ako i úplní začiatočníci rýchlo vyladili a spoločne prechádzali jednotlivými lekciami bez toho, aby sa nudili alebo naopak zaostali.

Čo získate

 • pod vedením skúsených dizajnérov získate zručnosti v dizajnovaní rôznych typov permakultúrnych projektov
 • prejdete si celým procesom dizajnovania od počiatočného mapovania cez návrh až po rozpočtovanie vašej záhrady
 • získate holistický pohľad na tvorbu záhrad, krajiny so zameraním na vodozádržné opatrenia, šetrenie vodou
 • získate holistický pohľad na budovanie a ochranu pôdy, možnosti jej zúrodňovania
 • získate zručnosti v technickom kreslení, tvorbe podkladov pre realizáciu projektu
 • naučíte sa rozumieť permakultúre v jej celistvej hĺbke aj šírke
 • naučíte sa techniky práce s pôdou tak aby vaša záhrada a výsadby prosperovali
 • získate dizajnérsky pohľad na pestovanie zeleniny, ovocia aj chov domácich zvierat
 • oboznámite sa s rastlinami využiteľnými v permakultúrnych záhradách
 • získate priamu podporu komunity permakultúrnych dizajnérov
 • certifikát permakultúrneho dizajnéra platný v svetovej permakultúrnej komunite.

Cena

1.500 €, vrátane ubytovania a plnej penzie.

Viac informácií

Prejdite na: stránku Školy permakultúry.

Prihláška

Príhlášku nájdete tu.