Hlinené omietky – praktický workshop

Workshop prináša základy teórie a praxe o hline ako stavebnom materiáli s dôrazom na jej používanie pri povrchových úpravách stavieb – omietkach.

Povieme si o histórii používania tohto dostupného prírodného stavebného materiálu, o jeho výhodách a nevýhodách tak z pohľadu stavebníka ako i užívateľa.

Prizrieme sa hline z pohľadu ekologického, ale i ekonomického a tiež z pohľadu zdravotného.

V praxi si ukážeme testy, ktoré nám pomôžu identifikovať typ miestnej hliny. Hlinu budeme spracovávať, namiešame rôzne typy omietkovej zmesi.

Na steny (či už kamenné, alebo z nepálenej hliny) sa naučíte ručne nanášať hlinený špric, jadrové vrstvy, naučíte sa vyrovnávať nerovnosti v stenách, podučíte sa inštalácii rôznych prvkov pod omietku – napr. zásuvkové, či vodoinštalačné moduly. Počas workshopu si vyskúšate taktiež vytváranie ríms alebo plastík.

Termín workshopu: 6. – 7. júl 2024

Čo sa na workshope naučíte?

Účastník na workshope nadobudne teoretické i praktické znalosti o hline,

 • dozviete sa o používaní hliny v stavebníctve v minulosti a v súčasnosti,
 • ako a kde si vieme zaobstarať hlinu – pričom sa sústredíme na lokálne zdroje,
 • ako „dobrú“ hlinu rozoznať, spracovať ju a prispôsobiť si ju na jednotlivé účely (omietky, malta, výplňový materiál atd)
 • ako omietkovú zmes nanášať (rôzne techniky nanášania, hrúbka jednotlivých vrstiev, povrchové úpravy)
 • ako si vytvoriť finančný aj časový rozpočet na jednotlivé práce

Cieľom workshopu je odovzdanie informácií, zručností a skúsenostíosobný prístup lektora. Preto je maximálny počet účastníkov 10 osôb.

Workshop je určený pre osoby vo veku nad 18 rokov, s dobrým zdravotným stavom, nakoľko sa jedná o fyzicky mierne náročnú prácu.

Cena workshopu

 • s ubytovaním a stravou (180€)
 • so stravou, bez ubytovania (150€)
 • bez ubytovania a stravy (120€)

Podľa Vášho výberu je v príslušnej cene workshopu zarátaný tiež nocľah zo soboty na nedeľu v Brdárke v štandarde penziónu a/alebo výdatná vegetariánska strava (počínajúc sobotňajšími raňajkami a končiac nedeľňajšou večerou), nealko nápoje a drobné pamlsky počas celého workshopu.

V príslušnej cene je okrem výuky i všetok potrebný materiál na tvorbu.

Potreby účastníkov, ktoré je nutné si priniesť: pracovný odev, pevná obuv, pracovné ochranné okuliare a rukavice. Môžete si priniesť svoje náradie, avšak nemusíte.

Prihlásenie na workshop

Pre prihlásenie na workshop vyplňte tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 • Časový rozvrh workshopu:
  • Prvý deň workshopu
   • 8:00 – 8:45    raňajky
   • 9:00 – 11:30   zoznámenie sa, úvod, teória
   • 11:30 – 14:00  prax (spracovanie hliny, testovanie hliny, namiešanie správnej omietkovej zmesi, nahadzovanie špricu)
   • 14:00- 15:30   obed/pauza
   • 15:30 – 19:00  prax (ako dopoludnia)
   • 19:00  večera
  • Druhý deň workshopu
   • 7:00 – 8:00     raňajky
   • 8:00 – 12:00    zhodnotenie predošlého dňa, plán aktuálneho dňa; prax (nahadzovanie špricu, jadrovej vrstvy, vyrovnávanie nerovností v stene, inštalácia rôznych prvkov pod omietku – napr. zásuvkové vodoinštalačné moduly, vytváranie ríms alebo plastík)
   • 12:00 – 13:30  obed/pauza
   • 13:30 – 17:00  prax (ako dopoludnia)
   • 17:00 – 18:00 večera, zhodnotenie, uzavretie, účastnícke certifikáty

Lektor:

Tibor Gajan (1973)

Prvé hlinené omietky „okúsil“ prostredníctvom kurzov, ktoré sa konali počas rekonštrukcií budov Alter Nativa o.z. na Brdárke.

Ak o sebe hovorí:

sprvu som sa zúčastňoval organizovania a príprave zázemia kurzov, ktoré sa konali pod vedením rôznych lektorov. Uvedomil som si popri tom, ako veľmi ma zaujíma hlina v stavebnictve. Združenie mi následne poskytlo možnosť individuálneho štúdia a praxe s Jozefom Kratochvíľom alias Lopúchom, Tomášom Bužekom zo Zaježovej, teóriu som mal možnosť popri iných načerpať od Petra Skořepu a napokon samotná prax denno denná na našich projektoch ma posunuli do úrovne, keď som sa začal živiť realizáciou hlinených omietok.

Okrem hlinených omietok som získal prax aj v zručnostiach realizovania nosných konštrukcií z dreva , hliny, tehál, kovu, a napokon som sa dostal až k hlineným peciam a iným výhrevným telesám, ktoré je možné postaviť z hliny a komponentov podobných.

Hlina funguje inak v interiéri, v exteriéri, pod vplyvom poveternostných okolností a aj pod vplyvom vysokých teplôt. Je to krásny prírodný materiál, ktorý nám leží pod nohami, je dostupný a lacný. Rád sa delím o svoje poznanie a skúsenosti s inými.

Som členom skupiny hlinárov pod združením ARTUR v Hrubom Šúre , kde sa každoročne stretávame a vymieňame si skúsenosti.