Získali sme ocenenie „Roh hojnosti“

Za dlhoročný prínos k šíreniu a realizácii permakultúrnych ideí a princípov sme si v roku 2019 prevzali na festivale cenu Karola Končka „Roh hojnosti“.

Sme radi, že naša mnohoročná práca zaujala osobnosti propagujúce permakultúru v našich krajoch a naša misia našla i takéto vzácne ocenenie.

O Rohu hojnosti

Roh hojnosti je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje počas festivalu permakultúry na Slovensku – Permakultúra v meste. Ide o ocenenie za výrazný prínos k rozvoju permakultúry na Slovensku. Udeľuje sa jedincom, ktorí dlhodobo, vytrvalo a s neutíchajúcim nasadením šíria myšlienky permakultúry. Často sú to priekopníci vo svojom odbore, no ich pohľad na riešenia problémov sú celistvé a zohľadňujú ekologický, ekonomický aj etický dopad ich riešení na spoločnosť a Zem.

 

Preberanie ocenenia Roh hojnosti.

Preberanie ocenenia Roh hojnosti. Radovan Trišč, Marcel Antal.

http://festival.permakultura.sk/roh-hojnosti/