Revolucionár jednej slamky
Filozofia a dielo Masanobu Fukuoku

Larry Korn

Revolucionár jednej slamky je jedinečnou knihou, ponúkajúcou intímny pohľad na prácu a filozofiu jedného z najvplyvnejších prírodných hospodárov – japonského farmára a filozofa Masanobu Fukuoku.
Masanobu Fukuoka (1913-2008) napísal úspešnú knihu Revolúcia jednej slamky (1978), manifest o svojom prístupe k poľnohospodárstvu bez poľnohospodárstva, ktorý nevyžaduje žiadne strojové vybavenie, žiadne chemikálie, žiadny pripravený kompost a minimálne pletie, či prerezávanie. Keď bola kniha prvýkrát publikovaná, stala sa ihneď radikálnou výzvou pre globálne systémy venujúce sa dorábaniu jedla.
V Revolucionárovi jednej slamky Korn popisuje svoje skúsenosti s viac ako tridsiatimi piatimi rokmi štúdií s pánom Fukuokom. Vysvetľuje tiež, ako je možné prírodné poľnohospodárstvo prakticky využívať i v oblastiach, ako je rast osobnosti či ako viesť bohatší a plnší život.


„Revolucionár jednej slamky je hlbokým zdieľaním zásadnej filozofie prírodného poľnohospodárstva pretavenej skrze priateľstvo medzi Larrym Kornom a Masanobu Fukuokom.
Larryho pútavý príbeh ponúka múdry vhľad do autentických praktík, ktoré rešpektujú jednotu všetkého života. Cítim hlboké prepojenie s autorskou perspektívou a Fukuokovým jasným revolučným chápaním, ktoré je cestou k vytvoreniu hojnosti prostredníctvom rešpektovania prirodzených zákonitostí našej zeme.”

KATRINA BLAIR
autorka The Wild Wisdom of Weeds


„Larry Korn osvetľuje cestu, ktorú Fukuoka objavil, keď zlúčil poľnohospodárstvo prírodných národov s hlbokou úctou voči zemi a prírodným procesom. Mnohé následné revolučné myšlienky, ktoré pokračujú v osvetľovaní tejto cesty, poukazujú, aké nevyhnutné je dozerať na kultiváciu pôdy, rastlín, zvierat i ľudstva. Máme to šťastie, že v osobe Korna nachádzame pochodeň, ktorá je stelesnením slov taoistického majstra, Lao-c’: ‘To, čo robíš, tým si.’”

DON TIPPING
zakladateľ farmy Seven Seeds Farm a Siskiyou Seeds


  • Jazyk knihy: slovenský
  • Formát: 210 x 148,5 mm
  • Väzba: brožovaná
  • Počet strán: 220
  • ISBN: 978-80-971724-7-3
  • EAN: 9788097172473
  • Rok vydania: 2020

K dispozícii na našej www.darceky.sk