Kurz Permakultúra pre učiteľov

Brdárka: 29. september – 1. október 2023

Deti sa v permakultúre cítia výborne. Bavia sa, tešia sa pri kontakte so živými organizmami, rastlinami, hrabú sa v zemi, máčajú sa vo vode. Alebo len tak bez pohybu sledujú mravce v tráve. Ako sa v tejto chvíli cítite vy, učitelia? Mnohí z vás intenzívne cítite potrebu učiť vonku. Sú na to rôzne návody, výučbové programy, školenia. Tak prečo sa tak málo učí vonku? Odpoveď je jednoduchá: nestačí mať vybudovaný altánok alebo zopár prvkov v školskej záhrade. Potrebujeme zmeniť postoj, prístup, spôsob, systém vo vyučovaní. Permakultúra nám dáva nástroje, ako to urobiť s minimálnym úsilím, efektívne, v primeranom čase a s primeranými energetickými a finančnými vstupmi. S pomocou permakultúrneho dizajnéra a zapojením celej školskej komunity.

Skúsené lektorky a permakultúrne dizajnérky, Paulína Urdová, Sylvia Koreňová a Zuzana Kiripolská Ščasná, vás prevedú základmi permakultúry, postojmi a princípmi. V inšpiratívnom prostredí dvoch záhrad, komunitnej a súkromnej, na Brdárke spolu nadizajnujeme deň školského vyučovania, pripravíme si vlastnú metodiku vrátane (ne)potrebných pomôcok, ukážeme si príklady z praxe a spolu vytvoríme plány na vyučovanie v prepojení s permakultúrou v rôznych predmetoch. Iným slovom spravíme si vlastné prípravy.

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre tých, ktorí už všeličo o permakultúre počuli, vyskúšali a zažili. Je určený pre učiteľov základných (aj špeciálnych) škôl, sprievodcov v domškoláckych skupinách, pre učiteľov stredných škôl, ale tiež pre nepedagogických zamestnancov a všetkých priaznivcov a podporovateľov škôl. Budeme sa učiť navzájom, budeme fyzicky pracovať a budeme oddychovať. Spoločne aj individuálne.

 

Sylaby kurzu a všetky ďalšie informácie, tak ako i prihlášku na kurz nájdete na:

http://skola.permakultura.sk/kurzy/kurz-permakultura-pre-ucitelov/