Publikácia Kompostovacie toalety svojpomocne – vydaná v roku 2016

Uvádzame novinku nášho Čitateľského klubu Alter Nativa. Publikácia Kompostovacie toalety svojpomocne je už k dispozícii pre verejnosť.

Publikácia sa venuje téme svojpomocnej výroby kompostovacích toaliet.

Dnes tradičné vodou sa oplachujúce WC, ktoré sú považované za symbol civilizácie sú hlavnou príčinou zničenia pitnej vody. Naviac sa vďaka nim znemožňuje využitie prirodzeného kompostovacieho procesu, keďže sa tu zmiešavajú tuhé a kvapalné časti ostatkov našej látkovej premeny.

Naproti tomu tzv. „ekotoalety“ sú založené na oddelení tuhej a tekutej časti tohto „odpadu“.

Kompostovacie toalety prinášajú úsporu pitnej vody a teda i peňazí; zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade a možnosť svojpomocnej výstavby systému. V dnešnej dobe je možné si i kúpou zaobstatať rôzne modely kompostovacích toaliet viacerých značiek a funkcií.

Táto publikácia sa však zameriava iba na tzv. “šetrnú technológiu” – kategóriu domácky zhotoviteľných toaliet produkujúcich kompost. Príliš pretechnizované, plnoautomatické toalety okrem peňazí pripravia používateľa tiež o pochopenie širších prírodných súvislostí. Autori tejto publikácie veria v také riešenia, ktoré si človek vyberá nie z núdze, ale z dobrej vôle. Nespoliehajú sa na obrovské centrálne, čoraz drahšie a zložitejšie čističky, ktorých chyba netkvie v tom, že sú nákladné, ale že zbavujú ich užívateľov pocitu osobnej zodpovednosti.

Podstatnou otázkou ostáva naďalej: „Čo bude s odpadovou vodou? Kde je koniec potrubia?“

V publikácii okrem teoretickej prípravy nájdete i opisy stavieb a plány na stavbu podomácky postaviteľných typov ako:
Clivus Multrum (vnútorná verzia i exteriérový typ)
Kompaktný kompostér
Clivus Multrum
Jednošachtové toalety
Záhradná toalety podľa fínskej normy
Dvojkomorové záhradné WC
Prekompostér
Jazyk knihy: slovenský
Formát: 210 x 148,5 mm
Väzba: brožovaná
Počet strán: 100
ISBN: 978-80-969754-6-4
EAN: 9788096975464
Rok vydania: 2016

K dispozícii na:

www.darceky.sk