Naša budúcnosť je lokálna

Kroky k ekonomike šťastia

Helena Norberg-Hodge

 

V Čitateľskom klube Alter Nativa pripravujeme vydanie najnovšej knihy Heleny Norberg-Hodge – Naša budúcnosť je lokálna.

Kniha bude na svete na jeseň 2020, v tejto chvíli si môžete knihu predplatiť a podporiť tak jej skoré vydanie v slovenčine.

  • Autorka v knihe popisuje súvislosti medzi našou sociálnou, ekonomickou, ekologickou a duchovnou krízou a odhaľuje, ako systémový posun z globálnej úrovne na miestnu dokáže tieto zdanlivo rozdielne problémy riešiť súčasne.
  • Helena destiluje múdrosť získanú počas štyroch desaťročí aktivizmu a priamych skúseností z celého sveta. Analyzuje starý príbeh „pokroku“ prostredníctvom technologického rozvoja a firemného rastu a predstavuje stručnú a presvedčivú argumentáciu výhod lokálnosti ekonomík.
  • Jej argumenty podporujú príklady z reálneho sveta, ktoré dokazujú, že – bez povšimnutia hlavných médií a ďaleko od fetišizovanej techno-utópie Silicon Valley už existujú miestne hnutia lokálnosti a na všetkých kontinentoch sa ľudia spájajú, aby získali späť kontrolu nad svojim hospodárstvom a opätovne oživili vzájomné prepojenia, spojili roztrieštené komunity a obnovili zničené životné prostredie.
  • Výňatok z prvej kapitoly knihy je teraz preložený do dvanástich jazykov, ďalšie jazyky pribúdajú.

Prečítajte si úryvok v slovenčine, alebo si pozrite si všetky preklady výňatku z prvej kapitoly knihy Local is Our Future.

Kniha Naša budúcnosť je lokálna nanovo prepája vlákna a pomáha tkať novú sieť, ktorá umožní ekonomike založenej na šťastí, aby sa mohla šíriť.

Kniha obsahuje:

  • 164 strán,
  • rozmer 165 x 230mm,
  • vytlačená bude na 100% obnovenom papieri.

Podporte vydanie knihy

Na vydanie knihy potrebujeme nazbierať 3625€, aktuálne máme vďaka Vašim príspevkom 1309€, spolu s pôžičkou na vydanie od nášho priaznivca 3609€; koláč teda vyzerá takto:

% 99,56

Prispieť môžte akoukoľvek sumou peňazí.

Ak na vydanie prispejete aspoň 10€, zašleme vám (ak si to želáte) jeden výtlačok knihy prednostne na vami zvolenú adresu.

  • Príspevok na vydanie je možné zaslať na náš účet SK9583300000002901083113. Do poznámky (správy) pre prijímateľa uveďte adresu pre dodanie knihy, ak si knihu zaslať neželáte, do správy pre prijímateľa uveďte „príspevok na vydanie“.
  • Môžte tiež využiť platbu kartou či cez Paypal. Cesta k naplneniu tejto možnosti vedie cez tlačidlo nižšie. Do poznámky (správy) pre prijímateľa uveďte adresu pre dodanie knihy, ak si knihu zaslať neželáte, do správy pre prijímateľa uveďte „príspevok na vydanie“.