Tento kurz je vstupom do sveta permakultúry. Uvedie vás do témy a priblíži Vám permakultúrnu etiku a postoje ako i permakultúrne princípy, ktoré budete môcť uplatniť vo svojom živote.

Lektori, ktorí sa dlhodobo prakticky venujú permakultúre vám okrem „povinných lekcií“ pozdieľajú svoje skúsenosti z rôznych oblastí – od pestovania, cez staviteľstvo, použitie permakultúrnych princípov vo firmách či vo vzdelávaní.

Kurz je vhodný tak pre úplných začiatočníkov ako i ľudí, ktorí sú svoje stretnutia s permakultúrnymi riešeniami majú a radi by si doplnili svoje získané vedomosti, spoznali ďalších ľudí či zdieľali svoje vízie. Stretnúť sa budeme môcť s ľuďmi z miestnej komunity, kde aplikujú permakultúrne riešenia už dve desiatky rokov.

Na tomto intenzívnom kurze vám odovzdáme základné poznatky z oblasti, budeme sa venovať i permakultúrnemu dizajnu, dotkneme sa krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného života a harmonickej spolupráce človeka a krajiny.

Kurz zahŕňa tieto oblasti

Permakultúra

Dozviete sa na akých etických pilieroch stojí permakultúra, aké sú základné princípy na prácu so živými systémami a ako ich použiť.

Prírodné vzory

Aký význam má pozorovanie a napodobňovanie prírodných vzorov? Čo všetko sa od nich môžeme naučiť a ako nám môžu pomôcť v našich projektoch?

Práca s krajinou

Hoci aj na malej záhradke či na balkóne, musíme vedieť čítať základné informácie o svojom okolí, kontexte v ktorom žijeme a podľa toho vykonávať zásahy.

Práca s ľuďmi

Permakultúra vytvára systémy, v ktorých prosperuje život, samozrejme aj ľudský. Ako si zadefinovať svoje ciele, ako pracovať sám so sebou i s komunitou, ako nevyhorieť?

Najčastejšie štruktúry v permakultúrnom dizajne

Vyvýšené záhony, lesná záhrada a jedlý les, živé ploty, bylinková špirála, nemecká kopa, malé intenzívne systémy –ako a kde je optimálne ich použiť?

Voda v záhrade a krajine

Zachytávanie, uchovávanie a efektívne využívanie vody – ako na to. A aké sú možnosti čistenia a predchádzania vzniku odpadových vôd?

Pôda, rastliny, zvieratá

Základné pestovateľské postupy, ako sa starať o pôdu a zúrodňovať ju. Ako ekologicky chrániť plodiny proti prípadným škodcom, a čo zvieratá a ich zapojenie do systému?

Permakultúra v bežnom živote

Ako sa môžem v dennom živote priblížiť k udržateľnosti?

Praktická lekcia

Ukážka výroby biouhlia, ukážka bezorebného pestovania, zrýchlená ukážka návrhu alebo ukážka práce s komunitou… Aj keď je kurz „uvodný“ – okúsiť si budete môcť aj niečo praktické. Čo to bude – rozhodneme podľa potrieb skupiny, počasia a dispozícií priestoru a v ktorom sa kurz koná.

Komentovaná prehliadka Prírodných záhrad

Počas kurzu si prehliadnete Prírodné záhrady Brdárske dvojičky – s výkladom správcu.

Trvanie kurzu je 18 hodín

Cieľom kurzu nie je všetky témy permakultúry rozobrať do technologických detailov, ale oboznámiť účastníka s celou šírkou permakultúry tak, aby bol schopný efektívne pokračovať ďalej v samoštúdiu podľa svojich potrieb a nestratil sa v informáciách niekedy aj mylne publikovaných pod heslom „permakultúra“.

Účastnícky poplatok

Cena kurzu je 210 €, V poplatku je zarátaná komplexná odborná výuka, zabezpečenie a poskytnutie stravy v podobe plnej penzie tak ako i ubytovania.

Prihlasovací formulár

 https://forms.gle/2uLseQUf4ZUH96LT8

Po spracovaní prihlášky vám zašleme údaje k úhrade kurzovného a informácie k samotnému priebehu kurzu.