Trvalé podiely v BSP

Skutočný kapitál…

Ak ste prijali rozhodnutie podporiť našu činnosť zaobstaraním si TRVALÝCH PODIELOV v našom Brdárskom spolku podielnickom, učiňte nasledovné kroky:

Jeden podiel v BSP = 20 EUR, jedna osoba si môže zaobstarať nanajvýš 25 podielov.

Možnosti ako si podiely zaobstarať sú viaceré:

Odoslanie obeživa na náš bankový účet medzibankovým prevodom.
Vašu platbu prijímame na našom účte vedenom vo FIO Banke v €:

IBAN: SK34 8330 0000 0029 0023 0708 / FIOZSKBAXXX
variabilný symbol: 0806.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Podielnici z Českej republiky využívajú pre odoslanie obeživa (jeden podiel = 500 Kč) náš účet vedený v českých korunách: 2500230717/2010 (Fio banka a.s.), variabilný symbol: 0806.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Odoslanie obeživa môžete zrealizovať aj prostredníctvom jeho odoslania prostredníctvom pošty na adresu:
Alter Nativa o.z., 04934 Brdárka 9.
Do správy pre adresáta uveďte meno a adresu na ktorú zašleme symbolický list podielnika.

Môžete tiež využiť možnosť platby prostredníctvom platobnej karty. Využite nasledovný https://alter-nativa.sk/podporte/.