Sme presvedčení, že skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje pôda a rozvíja pospolitosť, a že peniaze, ktoré sú uložené v tajomných bankových inštitúciách prinášajú pre majiteľov peňazí iba veľmi sporný pozitívny úžitok.

Preto, že si uvedomujeme túto skutočnosť, vyvíjame aktivity a snahy ktoré vedú k rozvíjaniu pospolitosti a zúrodňovaniu pôdy.

Od augusta 2006 sme preto uviedli aktivitu „Brdársky spolok podielnický“, ktorou umožňujeme našim sympatizantom praktickou formou uložiť svoje peniaze formou etickej investície, ktorá je využívaná na rozvoj aktivít o.z. Alter Nativa.

Vydali sme preto 2.500 ks symbolických podielov, z ktorých každý má hodnotu 17 Eur (500 Kč).

Podiely môžete získať využitím jednej (či oboch) z nasledovných foriem:

1. *** zakúpením si trvalých podielov BSP ***.
2. *** poskytnutím pôžičky pre BSP a tak získaním pôžičkových podielov. ***.

Viac informácií o dôvodoch, ktoré nás viedli k otvoreniu BSP kliknite na tento odkaz. Tu nájdete tiež informácie o možnosti zakúpenia si trvalých podielov.

Viac informácií o možnosti podporiť BSP formou pôžičky a získať tak pôžičkové podiely kliknite na tento odkaz.

Stav zbierky a počet voľných podielov nájdete po kliknutí na tento odkaz.

 

Aktuálne od septembra 2012

Účelovo vyhradené podiely

Od septembra 2012 sme vyhradili účelovo 1500 podielov BSP nasledovne:

750 trvalých podielov na nákup pozemkov za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín. Viac info: TU

750 pôžičkových i trvalých podielov na kúpu včelárskej maringotky s min. 45 rodinami včiel a s príslušnými zariadeniami, pomôckami, medometom a ochrannými pomôckami. Včely prinesú opelenie stromom a med pre združenie a miestnych ľudí. Viac info: TU

Ďalšie informácie

Ak ste sa rozhodli pre zaobstaranie si podielov pre nákup pozemkov v Brdárke za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín, kliknite TU pre ďalšie inštrukcie.

Ak ste sa rozhodli pre zaobstaranie si podielov slúžiacich pre rozvoj včelárstva v Brdárke kliknite TU pre ďalšie informácie.