Podielnicky spolok

Vážení priatelia, ponúkame Vám možnosť podporiť rozvoj brdárskej pospolitosti účasťou v brdárskom spolku podielnickom.

Bez podpory našich priateľov a sympatizantov nášho snaženia by sme v napĺňaní našich cieľov mohli napredovať iba pomalým tempom. Vieme, že nie sme sami, kto zmýšľame, že malé, viac, či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami s sebe a k prírodným zdrojom sú ďalej na ceste trvalej udržateľnosti ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov. Vieme aj to, že nie každý má možnosť zmeniť zo dňa na deň svoj život. Väčšina ľudí má však možnosť podporiť či už morálne, radou, materiálne, alebo finančne snaženie skupín podobných našej. Ak by ste sa rozhodli podporiť našu pospolitosť, môžete využiť jeden zo spôsobov našej podpory, môžete získať účastinu v našom spolku podielnickom a tak sa priamo zúčastniť našich aktivít formou ich priamej podpory.

Aby sme mohli rozvíjať náš potenciál, vystavať remeselné dielne či pustiť sa do obnovy zanedbaných sadov, a postupne prijať ďalších novobrdárčanov, potrebujeme získať do vlastníctva nášho združenia okrem už kúpeného 33á sadu na juhovýchodnej stráni Brdárky ďalšie nehnuteľnosti. Početné neblahé skúsenosti s hospodárením na prenajatých pozemkoch nás primäli k poznaniu, že takáto forma hospodárenia je plytvaním času a energií.

Chápeme, že peniaze postupom času strácajú vďaka inflácii na svojej hodnote. V banke by Vám priniesli ďalšie peniaze. V brdárskom spolku podielnickom Vám ponúkame ako výnosy z podielov zľavy na nami poriadaných podujatiach, zľavy z internetovej ponuky kníh, podielnici dostávajú od nás podielnicke benefity apod. Peniaze z podielu je možné tiež použiť na zaplatenie účasti na niektorom podujatí či využitie iných služieb združenia.

Aké sú záruky?

Meno našej spoločnosti, ktorá svoje aktivity vyvíja už od roku 1997.
Písomná zmluva, ktorú s Vami uzavrieme.
Možnosť vrátenia podielu, 25% financií spolku je vždy rezervovaných pre prípad žiadosti o vrátenie podielu.
Transparentnosť v evidencii podielov – prístup k evidencii výšky a použitiu podielov kedykoľvek v časti našej web-stránky venovanej podielnikom.

Jeden podiel = 5000,- Sk,
pokiaľ to Vaša situácia dovoľuje, môžete podporiť naše aktivity i zakúpením viacerých podielov.Ak ste sa rozhodli zúčastniť sa našich aktivít účasťou v podielnickom spolku, spíšeme s Vami písomnú zmluvu o účasti v spolku, kde sú objasnené všetky podrobnosti vzťahu.

Financie podielnickeho spolku sú určené na kúpu nehnuteľností – pozemkov, sadov, či budov, v ktorých sa budú diať aktivity spoločenského charakteru (zachovanie genofondov, obnova sadov, dielne, prednáškové priestory, ateliéry…), resp. môžu byť využité na prenájom pre záujemcov o pobývanie v pospolitosti, či dobrovoľníkov pri práci pospolitosti.

V prípade, ak by ste radi podporili našu činnosť uvedenou formou, ale predtým by ste nás radi lepšie poznali, môžeme sa stretnúť priamo u nás – v Brdárke – po predbežnej dohode.

Výhody pre Vás?

Ak sa rozhodnete stať sa členom spolku podielnickeho vyplynú pre Vás okrem zmysluplného použitia Vašich peňazí = podpory našich aktivít i nasledovné výhody.
Po prijatí podielu dostávate od nás benefity – špeciálnu nálepku člena podielnickeho spolku, tričko a plátenú tašku s logom pospolitosti.
Máte možnosť využívať výhody pri ubytovaní v našich zariadeniach v Brdárke poskytneme Vám zľavu 50% z ceny ubytovania počas 14 dní v roku.
Možnosť využiť zľavu do 50% na účasť na nami poriadaných kurzoch, seminároch, akciách a aktivitách.Zľavy do 30% z vačšiny publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu https://ponuka.alter-nativa.sk.
Okrem toho Vás budeme osobne pozývať na jednotlivé akcie, ktoré sa u nás budú konať a písomne Vás informovať o aktivitách a hospodárení v uplynulom období.

Chcieť znamená môcť…