Sme potešení, že ste sa rozhodli zaobstarať si trvalé či pôžičkové podiely slúžiace na rozvoj včelárstva v Brdárke.

čerešňa a včela

Možnosti ako si zaobstarať trvalé podiely sú viaceré.

Môžete odoslať obeživo (jeden podiel = 17 EUR) na náš bankový účet medzibankovým prevodom.
Vašu platbu prijímame na našom účte 2900230708/8330, Fio banka a.s.
variabilný symbol: 2012.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Podielnici z Českej republiky využívajú pre odoslanie obeživa (jeden podiel = 500 Kč) náš účet vedený v českých korunách: 2500230717/2010 Fio banka a.s.,
variabilný symbol: 2012.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Odoslanie obeživa môžete zrealizovať aj prostredníctvom jeho odoslania prostredníctvom pošty na adresu: Alter Nativa o.z., 04934 Brdárka 11.
Do správy pre adresáta uveďte meno a adresu na ktorú zašleme symbolický list podielnika.

Pôžička pre Brdársky spolok podielnický na rozvoj včelárenia v Brdárke

Pôžičkové podiely slúžiace na rozvoj včelárenia v Brdárke prijímame prostredníctvom pôžičkových podielov v hodnote minimálne šiestich a maximálne sto podielov (teda 102 – 1700 Eur).

Ak ste sa rozhodli naše aktivity podporiť formou pôžičky, spíšeme s Vami písomnú zmluvu o pôžičke, kde sú objasnené všetky podrobnosti vzťahu (ručenie, výpoveď atď).

Med z ovocných stromov pre každého podielnika

Ak sa rozhodnete podporiť spolkok podielnický vyplynie pre Vás okrem zmysluplného použitia Vašich peňazí = podpory našich aktivít i nasledovné výhody, ktoré pre Vás platia počas doby, kedy sú Vaše peniaze pod naším patronátom.

Po prijatí podielu dostávate od nás symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického ako i špeciálnu nálepku člena podielnického spolku.

Ako člen Brdárskeho spolku podielnického máte taktiež možnosť využiť zľavu 7% (až do výšky Vášho podielu) z množstva publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu www.darceky.sk.

Naviac každý podporovateľ rozvoja včelieho hospodárstva dostane od nás fľašu poctivého medu z brdárskeho chotára.

Chcieť znamená môcť…

Ku každému, kto má záujem získať pôžičkové podiely BSP pristupujeme individuálne.
Prosíme, kontaktujte nás na našich kontaktných adresách, či tel. číslach: 058 7931 056, 0903 318 499.