Podmienky získania trvalých podielov v BSP.

Trvalé podiely BSP=

Ak ste prijali rozhodnutie podporiť našu činnosť zaobstaraním si TRVALÝCH PODIELOV v našom Brdárskom spolku podielnickom, učiňte nasledovné kroky:

 

Jeden podiel v BSP = 17 EUR, počet obstaraných podielov nie je obmedzený.

 

Možnosti ako si podiely zaobstarať sú viaceré:

Odoslanie obeživa na náš bankový účet medzibankovým prevodom.
Vašu platbu prijímame na našom účte vedenom v EUR: 2900230708/8330 (Fio banka a.s.); IBAN: SK34 8330 0000 0029 0023 0708 / FIOZSKBAXXX
variabilný symbol: 0806.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Podielnici z Českej republiky využívajú pre odoslanie obeživa (jeden podiel = 500 Kč) náš účet vedený v českých korunách: 2500230717/2010 (Fio banka a.s.), IBAN: SK03 8330 0000 0025 0023 0717 // FIOZSKBAXXX,, variabilný symbol: 0806.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Odoslanie obeživa môžete zrealizovať aj prostredníctvom jeho odoslania prostredníctvom pošty na adresu:
Alter Nativa o.z., 04934 Brdárka 11.
Do správy pre adresáta uveďte meno a adresu na ktorú zašleme symbolický list podielnika.