Sme potešení, že ste sa rozhodli zaobstarať si trvalé podiely slúžiace na nákup pozemkov za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín.

Možnosti ako si zaobstarať trvalé podiely sú viaceré.

Môžete odoslať obeživo (jeden podiel = 17 EUR) na náš bankový účet medzibankovým prevodom.
Vašu platbu prijímame na našom účte 2900230708/8330, Fio banka a.s.
variabilný symbol: 2013.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Podielnici z Českej republiky využívajú pre odoslanie obeživa (jeden podiel = 500 Kč) náš účet vedený v českých korunách: 2500230717/2010 Fio banka a.s.,
variabilný symbol: 2013.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a adresu, na ktorú máme zaslať symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.

Odoslanie obeživa môžete zrealizovať aj prostredníctvom jeho odoslania prostredníctvom pošty na adresu: Alter Nativa o.z., 04934 Brdárka 11.
Do správy pre adresáta uveďte meno a adresu na ktorú zašleme symbolický list podielnika.
 
Po prijatí podielu dostávate od nás symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického ako i špeciálnu nálepku člena podielnického spolku.

Ako člen Brdárskeho spolku podielnického máte taktiež možnosť využiť zľavu 7% (až do výšky Vášho podielu) z množstva publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu www.darceky.sk.

Naviac každý podporovateľ, ktorého podiely poslúžia na nákup pozemkov za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín dostane v aktuálnej včelárskej sezóne od nás fľašu medu z brdárskeho chotára.

Ďalšie otázky..?

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na našich kontaktných adresách, či tel. číslach: 058 7931 056, 0903 318 499.