Dedičstvo regiónu

Obec Brdárka, nachádzajúca sa v oblasti horného Gemera predstavuje krajinu, ktorá sa vyznačuje mnohými špecifikami. Nachádza sa tu zmapovaný prales – Radzim, ktorý oplýva výskytom endemitu Ligularia glauca (Jazyčník sivý), naviac širšie okolie je zaradené medzi botanicky významné územia.

undefined

Obec má vďaka svojej výhodnej polohe osobitné postavenie v kontexte k druhovej rozmanitosti ovocnín. V katastri obce sa nachádza približne 4000 kusov čerešňových stromov, odhadom min. 50-tich rôznych odrôd. Popri čerešniach sa tu nachádza odhadom 2000 ovocných stromov jabloní, hrušiek a orechov vlašských rôznych odrôd.

Dedičstvo ovocnín

Doposiaľ lokalizovaná kolekcia vyše 2000 rastúcich genotypov čerešne vtáčej v obci Brdárka je fenomén, ktorý si zasluhuje pozornosť z mnohých hľadísk. Z uvedeného aspektu je možné aj krajinu obce Brdárka charakterizovať ako „krajina genetiky čerešne vtáčej“, ktorá bola vytvorená ako dielo miestnych ľudí a prírody. V súčasnosti je tu k dispozícii obdivuhodná kolekcia v ktorej sa uchovávajú gény pre mnohé hospodársky významné kvalitatívne a kvantitatívne hospodárske znaky.

Dedičstvo ovocnín v krajine sa však využíva v minimálnej miere, absolútna väčšina stromov je starých a v stave vážneho ohrozenia – najmä nedostatkom starostlivosti a údržby, starobou, iným hrozí v dôsledku nezodpovedného správania a nízkej rodivosti výrub. Pod nízku rodivosť sa podpisuje tiež nedostatok kvalitných opeľovačov – včiel, ktoré sú hlavným opeľovačom čerešní a v zásadnej miere ovplyvňujú produkciu. V obci a okruhu cca 5 km nik nevčelári (pamätníci spomínajú, že kedysi v každom dvore obce obhospodarovali včely), pritom včely dokážu zvýšiť „produkciu“ plodín až o 60%.
Uvedené skutočnosti nás viedli k zámeru, ktorý sa snažíme naplniť.
V prvom rade, zaobstarať do vlastníctva združenia pozemky, na ktorých budeme aktívne pracovať na zachovaní genofondov.
V druhom rade je to zabezpečenie včiel pre sady Brdárky.

Účelovo vyhradené podiely

Vyhradili sme preto účelovo 1500 podielov BSP nasledovne:

750 trvalých podielov na nákup pozemkov za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín.

750 pôžičkových i trvalých podielov na kúpu včelárskej maringotky s min. 45 rodinami včiel a s príslušnými zariadeniami, pomôckami, medometom a ochrannými pomôckami. Včely prinesú opelenie stromom a med pre združenie a miestnych ľudí.

Predaný med bez ťažkostí sprostredkuje navrátenie obeživa pre vrátenie pôžičkových podielov a pomôže združeniu pri napĺňaní svojich aktivít. Naviac – každý podielnik investujúci do obnovy včelárenia v Brdárke dostane od nás benefit = fľašu medu z ovocných stromov z aktuálnej sezóny až k vám domov.

Ďalšie informácie

Ak ste sa rozhodli pre zaobstaranie si podielov pre nákup pozemkov v Brdárke za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín, kliknite TU pre ďalšie inštrukcie.

Ak ste sa rozhodli pre zaobstaranie si podielov slúžiacich pre rozvoj včelárstva v Brdárke kliknite TU pre ďalšie informácie.