Máte jedinečnú možnosť…

V tomto roku máte opäť možnosť rozhodnúť komu prenecháte 2, či 3% zo svojej už zaplatenej dane. Môžete ich ponechať štátu, tak ako zvyšných 97, či 98% (štát vám za ne zabezpečuje ochranu, vzdelanie vašich detí, zdravotnícku starostlivosť, opravuje cesty…), alebo sa rozhodnúť pre niektorú zo stoviek notárskou komorou registrovaných organizácií, ktoré pracujú na štátom vybraných verejne prospešných činnostiach.

I v roku 2023 majú túto možnosť okrem fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov, živnostníkov, SZČO) opäť aj právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá,…). Ak ste pre naše (či akékoľvek iné) združenie v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, (ak ste dobrovolníčili u nás, na požiadanie Vám vydáme a zašleme o tom potrebné potvrdenie) môžete k nám presunúť až 3% Vašich daní.

Právnické osoby môžu svoje 2% venovať jednému alebo viacerým prijímateľom.

Prenechajte 2% už odvedených daní pre Alter Nativa o.z.

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť naše snaženie (informácie o ktorom nájdete na týchto internetových stránkach) prenechaním pár percent vami odvedenej dane pre uskutočnenie našich cieľov. Všetky Vaše percentá venujeme na rekonštrukciu domu „U Janša“. Potrebujeme ich ako soľ. Pozrite sa konkrétne na čo: https://alter-nativa.sk/u-jansa/

 

O použití získaných prostriedkov Vás budeme informovať prostredníctvom www.alter-nativa.sk.

Inštrukcie k poukázaniu percent: klik na tento odkaz, alebo obrázok nižšie.