Hľadáme staré a krajové odrody

I keď väčšina starých, krajových a miestnych odrôd zanikla, stále je možné ešte tu a tam objaviť ich pozostatky, či už ide o niektoré zeleniny, byliny alebo ovocie.

Preto Vás prosíme o podanie informácií a zaslanie vzorky semien, pokiaľ sami pestujete nejakú odrodu, ktorá je stará, krajová alebo miestna, alebo ju za takú považujete. Teda napríklad takú, ktorú mali na záhradke Vaši rodičia alebo dokonca už babička, pestuje si ju nejaká tetuška v dedine, prípadne viete o niekom v okolí, kto ju udržiava.

Dôležité je takúto odrodu priblížiť uvedením jej vlastností, informácií o nej a to najmä:

1. ako a k čomu sa používa, osvedčený recept, na čo je dobrá (napr. biely mak do vynikajúcich buchiet)
2. aké sú jej typické vlastnosti a znaky (napr. paradajka dobre odoláva chorobám)
3. zvláštnosti pri pestovaní (napr. hrach potrebuje veľmi skorý výsev)
4. akým spôsobom sa k Vám dostala, resp. i akým menom ju nazývate, ako dlho ju asi máte (napr. pestovala ju už moja babička, ktorá si ju priniesla z Ukrajiny, či Maďarska).

Uvedením týchto informácií (alebo aspoň niektorých, ak všetky neviete) pomôžete priblížiť odrodu nielen nám, ale aj ďalším prípadným záujemcom.

Na popis možno využiť aj „dotazník odrody“, ktorý Vám radi na požiadanie zašleme vytlačený v listovej obálke, alebo je k dispozícii na tejto internetovej stránke na stiahnutie TU. (formát *.rtf)

Informácie a semená prosím zasielajte na Alter Nativa o.z., Brdárka 11, 049 34 pošta Markuška

Pre získanie informácií o starých rastlinách a odrodách kultúrnych rastlín tiež hľadáme staršie a staré knihy a literatúru s tematikou botaniky a poľnohospodárskej botaniky, zelinkárstva, pomológie, pestovania ovocia, záhradkárstva a semenárstva, ale aj etnografie a vlastivedy, spomienky pamätníkov zachytávajúce tradičné využitie rastlín ako potravy či suroviny pre remeselné spracovanie a iné. Uvítame zapožičanie kníh alebo ich od vás po dohode odkúpime.

Ďakujeme!