Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba je program Európskej únie pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Na projekte sa vždy podieľajú 3 strany : hosťujúca a vysielajúca organizácia a dobrovoľník.

Na hosťovanie a vysielanie musí mať organizácia akreditáciu /povolenie/.

Dobrovoľník má všetky náklady s cestovaním a pobytom zabezpečené z projektu a tiež dostáva vreckové približne 100 Euro / mesiac. Dĺžka pobytu je max. 1 rok. Dobrovoľník pri pobyte v zahraničí pomáha organizácii pri plnení jej úloh približne 35 hodín za týždeň.

 

Ciele EDS:

  • podpora mladých ľudí na dobrovoľníckych aktivitách
  • vyjadrenie osobnej angažovanosti
  • aktivity podporujúce solidaritu
  • zapojenie do neziskových aktivít 

Črty EDS:

  • rozvoj zručností, rozvoj jazykových schopností, získanie kontaktov so zahraničím, práca v miestnej komunite

Priority EDS:

  • zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
  • zapojenie organizácií – prvoaplikantov
  • spolupráca s „inými partnerskými krajinami“

Organizácia – typy: hostiteľská, vysielajúca, koordinujúca

Dobrovoľník: min. 1 – maximálne 100 dobrovoľníkov v skupine. Trvanie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Trvanie aktivít – min. 2 a max. 12 mesiacov (vo výnimočných prípadoch 2 týždne). Téma a priority programu by mali súvisieť s cieľmi EDS.

Pre viac informácií kliknite na odkaz pre program Mládež v akcii a jeho Akcie

Pre informácie o dobrovoľníkoch a prácach v projekte o.z. Alter Nativa, kliknite TU

Logá programu: