Kompostovacie toalety svojpomocne

Publikácia sa venuje téme kompostovacích toaliet.

Tradičné vodou sa oplachujúce WC, ktoré aj dnes sú symbolom civilizovania, sú hlavnou príčinou zničenia pitnej vody. Nevyužívajú naviac vôbec prirodzený kompostovací proces, nakoľko zmiešavajú tuhé a kvapalné časti „odpadu“, ktorý sa do nich dostáva.

Princíp tzv. „ekotoaliet“ je založený na oddelení tuhej a tekutej časti tohto „odpadu“.

Pevná zložka a papier skončí v špeciálnom odvetrávanom kompostovacom zásobníku, moč sa odvádza inou priehradkou do zásobníka či trstinového jazierka.

Čo prinášajú kompostovacie toalety:
– Úsporu pitnej vody a peňazí – na splachovaní ročne ušetrí 4-členná rodina minimálne 20.000 litrov vody.
– Odstráni sa nepríjemný zápach.
– Zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade.
– Možnosť lacnej svojpomocnej výstavby systému.

V publikácii okrem teoretickej prípravy nájdete i opisy stavieb a plány na stavbu podomácky postaviteľných typov ako :
Clivus Multrum (vnútorná verzia i exteriérový typ)
Kompaktný kompostér
Jednošachtové toalety
Záhradná toalety podľa fínskej normy
Dvojkomorové záhradné WC
Prekompostér