Podpora činnosti ČK AN

Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter NativaBez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou, ktorú poukážete na číslo účtu:

EDS projekt v období jún 2011 – jún 2012

Aktivity projektu. Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom centra je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v našom regióne. Traja dobrovoľníci z

Brdársky spolok podielnický

Skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje pôda a rozvíja pospolitosť; z peňazí, ktoré sú uložené v banke žiadny reálny úžitok neplynie... Informácie o Brdárskom spolku podielnickom.

Dedičstvo regiónu

Prinášame možnosť ako i vy môžete svojou trochou napomôcť k zachovaniu tradičných odrôd ovocnín v oblasti Gemera. Investujte svoje peniaze eticky.

Pôžička Brdárskemu spolku podielnickemu

Vážení priatelia, ponúkame Vám možnosť podporiť rozvoj brdárskej pospolitosti účasťou v Brdárskom spolku podielníckom formou pôžičky.V prípade pôžičky pre Brdársky spolok podielnický prijímame tieto podiely v hodnote minimálne desiatich a maximálne sto podielov (teda 170 – 1700 Eur). Ak ste sa rozhodli naše aktivity

Podpora AN

Pre priateľov a podporovateľov našich myšlienok ponúkame možnosť využiť priamu podporu formou bankového prevodu z Vašej banky. Využite nasledovnú tabuľku. Môj dar:4.00€ 8.00€ 17.00€ 32.00€ 64.00€ Ďakujeme.sk'

Geografické umiestnenie Brdárky

Ako sa do Brdárky dostanete: Autobusom zo Štítnika, ktorý sa nachádza asi na polceste medzi Rožňavou a Revúcou na južnej hranici košického a banskobystrického kraja. Do Rožňavy sa dostanete tak autobusom ako i vlakom Bratislava - Košice / „spodnou trasou“Autobusové spojenie (stav - marec

Kurzy permakultúry…

V rámci svojho programu sa snaží o.z. Alter Nativa o čo najväčšie presadenie princípov trvaloudržateľného života do praxe. Aj preto poriadame kurzy permakultúry. V prípade, ak by ste v budúcnosti mali záujem o účasť na kurze, oznámte nám to prosím na našich kontaktných adresách.Zaradíme

Načítať viac článkov
Go to Top