Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter Nativa

Bez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.

Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou, ktorú poukážete na číslo účtu: 8617101/5200 OTP Banka Slovensko – k.s. 0298, var. symbol: 0503, správa pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko.
Finančné prostriedky môžete tiež poukázať poštovou poukážkou na adresu: Alter Nativa, Brdárka 11, 049 34 Brdárka, do správy pre prijímateľa uveďte heslo: Čitateľský klub.

Čitatelia a podporovatelia z Česka môžu príspevky poukázať na účet: 670100-2204142894/6210 (mBank Praha / BRE Bank S.A.) , variabilný symbol: 11111, do správy pre prijímateľa uveďte heslo: CK AN a svoje meno.

Podpora vydania jednotlivých titulov


Kompostovacie toalety svojpomocne

(praktická kniha o výstavbe kompostovacích toaliet).
Obšírnejšiu anotáciu nájdete po kliknutí TU.
Číslo účtu pre podporu a objednávku /min. 9 Eur (225 Kč)/: 8617101/5200 OTP Banka Slovensko – k.s. 0298, var. symbol: 0505, správa pre prijímateľa: Vaše meno a adresa na ktorú pošleme knihu a prípadne i tel. číslo.

Zisk z ďalšieho predaja kníh investujeme opäť do vydávania kníh.