V rámci svojho programu sa snaží o.z. Alter Nativa o čo najväčšie presadenie princípov trvaloudržateľného života do praxe. Aj preto poriadame kurzy permakultúry.

V prípade, ak by ste v budúcnosti mali záujem o účasť na kurze, oznámte nám to prosím na našich kontaktných adresách.
Zaradíme Vás do našej databázy záujemcov a v prípade poriadania kurzu Vás budeme informovať.

Pri kontakte uveďte svoje meno, odkiaľ ste, kontakt na Vás a informáciu o aký druh kurzu by ste mali záujem a ktoré termíny by vám predbežne vyhovovali.

Ďakujeme.

Najbližší dizajnérsky kurz permakultúry budeme poriadať v mesiacoch marec – jún v Brdárke. Viac informácií nájdete v menu „aktuality“.