Project Description

Pestovanie bez chémie

Čistá voda a zdravé potraviny sú jedným zo základov zdravia ľudí a celej spoločnosti.
Preto sa snažíme pestovať naše plodiny bez použitia chemikálií a ohľaduplne k životnému prostrediu, tak, aby sme pôdu – živiteľku využili pre dopestovanie zdravých potravín, avšak nie zneužili na tvorbu ne-únosných ziskov. Preto využívame pri pestovaní našich plodín princípy permakultúry a ekologického poľnohospodárstva, označovaného aj ako organické alebo alternatívne poľnohospodárstvo.
Prírodné preparáty, využívanie fáz mesiaca, využitie vrodených vlastností a vzájomne prospešných vzťahov rastlín a zvierat, používanie malých, avšak intenzívnych systémov, maximálne využívanie trvaliek…
Už pri navrhovaní záhrad považujeme za potrebné myslieť na tvorbu, využívanie a urýchlenie prírodnej evolúcie (sukcesiu) a využívanie prírodných vzorov a okrajových efektov ekosystémov.