Otočné koliesko „Dobré vzťahy“

Po približne roku skúmania množstva literatúry venujúcej sa alelopatickým vzťahom rastlín sme pripravili pre praktických pestovateľov – Otočné koliesko „Dobré vzťahy“. Koliesko je príručným radcom pri vhodnom výbere kombinácie plodín v záhrade, pretože zelenine prospieva, ak ju pestujeme v zmiešaných kultúrach. Ak sú