Pozývame vás na organový koncert v brdárskom evanjelickom kostole.

 

V Brdárke sa v miestnom evanjelickom kostole opäť rozozvučí barokový organ z roku 1762 od organára Daniela Wallachyho zo Spišskej Soboty, ktorý je jediným dodnes kompletne zachovaným funkčným organom majstra Wallachyho.
Nakoľko interpretom bude vynikajúci poľský koncertný organista, akademický pedagóg a organizátor hudobného života, aktuálne pôsobiaci vo Švajčiarsku – Łukasz Mosur, predpokladá to mimoriadny koncertný hudobný zážitok.

Milovníci histórie a hudby si 14.7.2024 od 14:00 vypočujú excelentný program, zostavený nielen z diel barokovej hudby

Program otvorí Toccata prima Girolama Frescobaldiho – vrcholného predstaviteľa talianskej hudby 17. storočia.
Nasledovať budú skladba dielo Soll es sein – Poolse Almande SwWV 330 od Jana Pieterszoon Sweelincka, jedného z najväčších virtuózov hry na klávesové nástroje 16. a 17. storočia., ktorý ako skladateľ tvorí spojnicu medzi vrcholnou renesanciou a začínajúcim barokom.
Vypočujete si diela anglického organistu a skladateľa Thomasa Prestona i nemeckého organistu a skladateľa Heinricha Scheidemanna zo 17. storočia.
Nasledovať bude skladba „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig” od Georga Böhma, ktorý významne svojim pôsobením ovplyvnil aj mladého Johanna Sebastiana Bacha.
Program brdárskeho koncertu uzatvárajú dielo súčasného rakúskeho organistu Franza Danksagmüllera.
Záverečnou skladbou bude Prelúdium v g BuxWV 163 nemecko-dánskeho barokového organistu a skladateľa Dietericha Buxtehude, ktorý patril do tzv. severonemeckej organovej školy.

Vstupné na koncert je dobrovoľné a poslúži na zabezpečenie koncertu.

V roku 2024 sa nám na konanie koncertu nepodarilo získať žiadne prostriedky, nádejáme sa však, že poslucháči ocenia pripravený hudobný zážitok a podobné koncerty budeme môcť pripraviť i v budúcnosti.

Kapacita miest je obmedzená, rezerváciu miesta na podujatí si môžte potvrdiť prostredníctvom tohto odkazu.

Vstupné na koncert je dobrovoľné a poslúži na zabezpečenie koncertu a rozvoj aktivít nášho občianskeho združenia, symbolická vstupenka: https://alter-nativa.darujme.sk/organovy-koncert/