Plný vozík odpadu sme odviezli z brdárskych sadov.

Kedysi dávno, keď ľudia nevedeli, že odpadom je potrebné predchádzať a ak už vzniknú, tak ich dať na recykláciu, alebo s nimi inak zodpovedne naložiť, v tej dávnej dobe si ľudia odkladali svoje odpady na miesta neďaleko svojich bydlísk (často dokonca i do riek a potokov). Pri plnení iných povinností majiteľom odpadu uniklo pozornosti miesto uloženia a tak sa občas stalo, že odpad ostal „zabudnutý“ v jarkoch, či na medziach.

Ani malebná Brdárka nie je výnimkou a stále nachádzame množstvo odpadu z minulosti.

Jednu takúto kopu (dostali sme avízo na ňu cez Facebook) sme sa s našimi mládežníkmi podujali z prírody vyčistiť, potriediť a odovzdať buď na recykláciu, alebo na skládku.

A budeme pokračovať ďalšími zabudnutými pozostatkami.