Máme za sebou 21 rokov aktivít.

Áno, máme za sebou 21 rokov aktivít. Naozaj perných rokov, rokov dobrých aktivít. Pred 21 rokmi vzniklo združenie Spoločnosť priateľov Zeme Revúca, ktoré po piatich rokoch aktivít najmä v oblasti predchádzania vzniku + recyklácie odpadov a oblasti občianskej participácie na veciach verejných (v tých rokoch neslýchané veci 🙂 sme prijali meno Alter Nativa.

Pred 14 rokmi, v máji roku 2004 sa niekoľkí aktivisti nášho združenia rozhodli pretaviť myšlienky spolupatričnosti, dôvery a harmónie do každodenného života v spoločenstve s podobne eticky zmýšľajúcimi ľuďmi. Založili preto v obci Brdárka spoločenstvo spolupracujúcich ľudí obývajúci spoločný priestor malej a malebnej dedinky, zdieľajúc prácu na zmysluplných projektoch.

Počas týchto 14 rokov sme zrealizovali množstvo projektov, postavili v dedine altánok s vegetačnou strechou, kompostovacie toalety, dedinskú pec na pečenie chleba, zmapovali tisíce stromov úžasného miestneho genofondu čerešní, opravili 6 striech (a domov pod nimi) na domoch s tradičnou architektúrou, vydali množstvo publikácií šíriacich permakultúru a myšlienky prírodného staviteľstva, hosťovali do stovky zahraničných dobrovoľníkov a vyškolili niekoľko stoviek ľudí v oblasti permakultúry a prírodného staviteľstva.

Myslíme si, že toho nie je málo. A vôbec to nebolo ľahké, a ani jednoduché. Ale stojí to za to.

Chceme ďalej pracovať, ide nám o pozitívnu zmenu hodnôt ľudí a v súčasnosti obráteného rebríčka hodnôt – o obnovenie úcty k prírode a životu, obrat od konzumu a nadspotreby k rozumnej skromnosti, od agresivity k tolerancii, od konkurencie ku spolupráci, od honby za materiálnym blahobytom k rozvoju duchovných hodnôt a obnove komunity; smerom k trvalej udržateľnosti a etike.

Dnes chceme, aby ste zahlasovali za našu organizáciu pri hlasovaní o Cenu Nadácie Orange, ktorá nám pomôže robiť ďalšie naše aktivity. Prejdite na: https://cenanadacieorange.sk/, nájdite si okienko s našim menom a dajte nám svoj hlas. Tu a teraz: iba do stredy 23.5.2018.

A ešte malá pozvánka: do fotogalérie z prierezu našich aktivít a života; nájdete ju napravo na tejto stránke.

Marcel Antal