Naše aktivity

Pôsobíme najmä v Brdárke a okolí. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov dobrovoľníkom v rámci Erazmus+ vydavateľskej činnosti, v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky včeláreniu O všetkých týchto aktivitách sa dozviete

Spoločenstvo susedov – vo vzájomnosti

Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s naším vnútorným cítením a zároveň ohľaduplnejšie voči

Podpora činnosti ČK AN

Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter NativaBez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou, ktorú poukážete na číslo účtu:

Podpora AN

Pre priateľov a podporovateľov našich myšlienok ponúkame možnosť využiť priamu podporu formou bankového prevodu z Vašej banky. Využite nasledovnú tabuľku. Môj dar:4.00€ 8.00€ 17.00€ 32.00€ 64.00€ Ďakujeme.sk'

Kontakt

Adresa pre poštový styk: Alter Nativa o.z. Brdárka 11 SK 049 34 Brdárka Sídlo komunitného centra: Alter Nativa o.z. Brdárka 36 SK 049 34 Brdárka Telefonický kontakt sídla v Brdárke: Tel.: +421 587 931 056 Fax: +421 587 931 056 SMS a súrne odkazy:

Načítať viac článkov
Go to Top