Pôsobíme najmä v Brdárke a okolí.

Aktuálne sa venujeme najmä:

  • permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov
  • dobrovoľníkom v rámci Erazmus+
  • vydavateľskej činnosti, v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa
  • záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky
  • včeláreniu

O všetkých týchto aktivitách sa dozviete na týchto stránkach.