Osobitosti jednotlivých čeľadí rastlín z hľadiska zachovávania semien. Čeľaďcesnakovitých (Alliaceae), čeľaď kapustovitých (Brassicaceae) a čeľaď mrlíkovitých (Chenopodiaceae).

Čeľaď cesnakovitých (Alliaceae)

Kvety rastlín rodu cesnaku opeľuje hmyz a odrody musia byť od seba aspoň 1,5 km.

Všetky druhy póru (pór pravý – Allium ampeloprasum, alebo cesnak pórový – Allium porrum) sa krížia medzi sebou, ale nie s inými členmi tejto čeľade. Treba pamätať, že pór pravý (ang. Elephant garlic) je z botanického hľadiska pór.

Všetky odrody cibule druhu cesnak cibuľový – Allium cepa sa medzi sebou krížia, ale nekrížia sa s inými druhmi z rodu cesnaku (hoci sa poznamenáva, že odrody druhu cesnaku cibuľového sa môžu veľmi zriedka krížiť s druhom cesnak zimný – A. fistulosum, čiže zimnou cibuľou). To isté spätne platí pre zimnú cibuľu.

Po opelení sa jednotlivé „kvietky“ zavrú, aby utvorili semená. Pozorujte ich a keď sa ich väčšina opätovne otvorí a ukážu sa malé čierne semienka, odrežte kvet a zaveste ho sušiť do tašky. Tento proces môže trvať týždne! Po 10 – 15 dňoch pošúchajte kvety v rukách, aby ste uvoľnili semená, ktoré sa ešte neuvoľnili a oddeľte semená od pliev ako len najlepšie viete. Ak je možnosť, dajte semená ešte ďalej sušiť, rozprestrite ich na novinový papier niekde v teple.

Množstvá:
Veľké
– cieľ je zachovávať zo 60 – 100 rastlín, v závislosti od životnosti
Stredné – 40
Malé – 20

Životnosť:
Cibuľa
– Dva roky.
Pór – Tri roky.

 

Čeľaď kapustovitých (Brassicaceae)

Druhy čeľade kapustovitých opeľuje hmyz.
Brokolica, ružičkový kel, kapusta, karfiol, kel a kaleráb patria k jednému druhu a to ku kapuste obyčajnej – Brassica oleracea. Všetky z nich treba pestovať vo vzdialenosti aspoň 1,5 km od seba.

Kvaka sa kríži s repkou, keďže obe patria k druhu kapusta repková – Brassica napus. Opäť sa odporúča vzdialenosť sadenia 1,5 km, ako aj medzi repoučínskou kapustou, ktoré sú druhu kapusta poľná – Brassica rapa a vzájomne sa krížia.

Roketa sa kríži len s inými odrodami roketyreďkovka s inými reďkovkami.

Druhy kapusty obyčajnej, repkovej a poľnej sú dvojročné rastliny, kvitnú a rodia semená vo svojom druhom roku. Roketa a väčšina reďkoviek (nie čierne zimné odrody) sú jednoročné.

Kvety druhov kapusty sú inkompatibilné, čo znamená, že sa nedajú oplodniť peľom z iných kvetov tej istej rastliny. Toto je samozrejme mechanizmus na maximalizáciu cudzoopelenia. Zdôrazňuje to, aké je pre kapusty dôležité, aby bol počet rastlín čo najvyšší.

Šešule druhov kapusty dozrievajú len na rastúcej rastline. Dávajte pozor na plesne a orežte chorobou postihnuté útvary. Ak sú choré listy, odtrhnite ich. Šešule budú už skoro zrelé, keď začnú vysychať a blednúť. Vykopte rastliny pri koreni a zaveste semenné stopky ešte predtým než šešule vystrelia. Nechajte ich ďalej schnúť na stopke, potom stopku obaľte nejakým starým materiálom a poskáčte po nej, kým šešule nerozlámete. Ďalej postupujte ako pri semenách z druhu cesnaku a spoliehajte sa na svoju šikovnosť.

Množstvá:
Veľké
– Cieľ je 100 až viac rastlín.
Stredné – 40 – 60
Malé – 20 – 30

Životnosť:
Kapusta
– Štyri roky.
Všetko ostatné – Päť rokov.

 

Čeľaď mrlíkovitých (Chenopodiaceae)

Cviklamangold patria k rovnakému druhu, presne ako cukrová a kŕmna repa. Opeľuje ich vietor a kvôli zamedzeniu kontaminácie je potrebné, aby boli aspoň 3 km od seba – pozor na číhajúcu cukrovú repu na okolitých poliach.

Repy sú dvojročné rastliny (pozri poznámku povyše o prezimovaní koreňových odrôd).
Semená vznikajú v malých zhlukoch (semenných guľôčkach – nažkách), z ktorých každá obsahuje 2 až 6 semien. Nepokúšajte sa ich rozdeľovať, lebo by ste mohli poškodiť semená. Ako nažky dozrievajú, menia svoju farbu na svetlohnedú a na hmat sú suché a krehké. Môžete ich zbierať postupne ako dozrievajú, alebo vytrhnúť koreň, keď je už väčšina nažiek dozretých. Pozor na to, že naše vysoké hodnoty vlhkosti znamenajú skorý „odchod“ semien, ktoré sú potom náchylné na plesne. Buďte ostražití pri dozrievaní vašej úrody semien a keď ste vytrhli rastlinu a dali ju sušiť, ubezpečte sa o tom, že je naozaj sucho.

Množstvá: presne ako v prípade druhov cesnaku, hoci sa hovorí, že cvikla a mangold sú o trochu viac náchylné nainbríding, takže ak pestujete menšie množstvá, dajte pozor na všelijaké možné následky.

Životnosť: 50% po dobu 6 rokov.

Ak Vás zaujíma čeľaď zložnokvetých (Compositae)/ astrovitých (Asteraceae), čeľaď tekvicovitých (Cucurbitaceae) a čeľaď lipnicovitých (Poaceae), prejdite k informáciám o nich prostredníctvom tohto odkazu.

Ak Vás zaujíma čeľaď bôbovitých (Fabaceae)/ leguminóznych (Leguminosae), čeľaď ľuľkovitých (Solanaceae) a čeľaď zelerovitých (Apiaceae)/ mrkvovitých (Daucaceae), prejdite k informáciám o nich prostredníctvom tohto odkazu.