Permakultúra je tvorivý prístup k plnohodnotnému životnému štýlu zdravej hojnosti. Je cestou pre každého, kto si praje žiť na Zemi udržateľne a vo väčšej harmónii. Je založená na etickom využívaní krajiny, spolupráci s prírodou a starostlivosti o Zem a jej ľudí. Je ekologicky zdravou metódou zabezpečenia našich životných potrieb, vrátane našej stravy, bývania, sociálnych a ekonomických štruktúr. Skúma tiež metódy, pomocou ktorých je možné ľuďom spolupracovať a obnoviť skutočné komunity.

P E R M A K U L T Ú R A
učí, ako môžeme žiť na Zemi plodne a udržateľne bez toho, aby sme ju ničili a je základným systémom pre každého, kto hľadá tvorivé riešenia pr e ozdravenie nášho života.

Permakultúra je komplexný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných ľudských systémov usadlostí, obydlí, záhrad, fariem, balkónov, celých obcí, miest, regiónov atď.

Úvodný kurz permakultúry prináša prebratie všetkých základných princípov udržateľného života tak, aby ich absolvent po skončení kurzu mohol aplikovať vo svojom každodennom živote. Tieto princípy sú tak univerzálne, že ich je možné uplatňovať nielen pri navrhovaní záhrady alebo domu, ale aj vo výrobnej, finančnej, obchodnej, projekčnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Kurzy organizujeme v gemerskej obci Brdárka.

Výuka prebieha pod lektorským vedením lektorov z medzinárodnej asociácie PERMAKULTÚRA (CS). Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej Asociácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Absolventi obdržia certifikát o absolvovaní Úvodného kurzu permakultúry akceptovaný v rámci celosvetovej Asociácie Permakultúry.

Informácie o aktuálne poriadaných kurzoch nájdete v záložke „Aktuality“.