Permakultúrny dizajn je 100 hodinový kurz, rozdelený do piatich blokov a prebieha počas predĺžených víkendov vždy od piatku do nedele v mesiacoch marec-jún 2024.

Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course /certificate). Riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia.

Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designer´s manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného kurzu je minimálne 72 hodín. Náš kurz obsahuje 100+ hodín vzdelávania.

Viac info a prihlášky na: alter-nativa.sk/permakulturny-dizajn/