Prednáška/beseda s Tomášom Hajzlerom

Košice/Rožňava/Brdárka. Apríl 2024.

O čom bude prednáška/beseda s Tomášom Hajzlerom?

O dobrom živote, o zmysluplnej, radostnej a uzdravujúcej práci, o dôležitosti drobných miestnych podnikov a ďalších aspektov lokálnej ekonomiky, o potrebe obklopiť sa blízkymi ľuďmi a o tom, či a ako je možné  v dnešnej atomizovanej, konzumnej spoločnosti vziať svoj unesený život späť do vlastných rúk.

O živote žitom v súlade so sebou samým, s ostatnými ľuďmi a prírodou, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. O tom, ako žiť, aby sme boli šťastní, iným užitoční a zároveň rešpektovali limity planéty.

V dnešnej dobe žijeme v najbohatšej civilizácii, ktorá kedy na tejto planéte existovala, a napriek tomu čelíme mnohopočetným krízam; od krízy klimatickej cez hrozby spojené s narastajúcimi nerovnosťami, nástupom umelej inteligencie, cez extrémizmus, vojny až po kolabujúcu demokraciu.

Na to, či prežijeme radostný a plnohodnotný život, má veľmi silný vplyv päť našich najdôležitejších lokálnych ekosystémov, v ktorých trávime naše životy: ekosystém rodiny, školy, firmy, spoločnosti a samozrejme ekosystém planéty.

Naša budúcnosť je lokálna.

Kedy a kde?

Vstupné a rezervácie miest:

Vstupné je dobrovoľné a slúži na pokrytie cestovných nákladov pre lektora a nájmov za priestory.

Rezervácie miest: https://bit.ly/rezervacia-na-prednasku

Podporte akciu i ďalšie aktivity propagácie lokálnosti cez účet vo Fio banke: SK08 8330 0000 0022 0108 3112.

Plagáty na stiahnutie a šírenie:

Košice: 3. apríl 2024: PDF, JPG

 

 

 

 

 

 

Rožňava: 4. apríl 2024: PDF, JPG

 

 

 

____________________________________________

Tomáš Hajzler

Tomáš sa profesijne venuje téme práce a budúcnosti podnikania. V Česku uviedol do života hnutie Svoboda v práci, koncepciu slobodnej firmy a spoluzaložil spoločenstvo organizácií Slušná firma ako i vydavateľstvo PeopleComm, ktoré vedie s víziou najekologickejšieho európskeho vydavateľstva, to všetko s cieľom prispieť k zmene spôsobu, akým sa v Česku a na Slovensku podniká a pracuje.

V pražských Modřanech spoluzaložil skupinu „KPZ“ (Komunitou podporovaného poľnohospodárstva) a v Prahe tiež stál pri zrode prvého českého spolkového potravinového obchodu „Obživa“. Je spoluautorom projektu „Zpátky k jídlu“, podporuje české Zero waste hnutie a ako dobrovoľník pomáhal v školách svojich detí. O témach novej práce, budúcnosti podnikania, výchovy, vzdelávania a miestne ukotveného života píše a prednáša od roku 2007.