Zdravá pôda je základom pre pestovanie bez chémie s dosiahnutím výborných výsledkov v kvalite aj kvantite pestovaných plodín zeleniny aj ovocia.
Spolu so Školou permakultúry – PEAR sme pripravili pre vás kurz, prinášajúci praktické zručnosti a nové vedomosti o tom, ako svoju pôdu oživiť, dodať jej potrebné podporné systémy mikroorganizmov tak, aby sa jej kvalita rýchlo obnovovala a úrodnosť zvyšovala. Tento kurz jednoduchým spôsobom ponúka možnosť pochopiť niektoré vzťahy, funkcie a možnosti pri zásahoch roľníka v ekosystéme, pri regenerácii pôdy a udržateľnej produkcii

 

Kurz kopíruje metodiku príručky  „Manuál o mikrobiológii pri mineralizácii pôdy v rukách roľníka“ od mexického autora N Simona. Ponúka jednoduchým spôsobom pochopenie niektorých vzťahov, funkcií a možností pri zásahoch roľníka v ekosystéme, pri regenerácii pôdy, alebo udržateľnej produkcii.
Viac než z polovice praktický kurz umožní účastníkovi fyzicky sa priučiť niektorým procesom. Teória  obsahuje množstvo informácií o procesoch ktoré nevidíme, ale sa dejú.
Účastník kurzu sa naučí vytvárať podmienky na rozvoj benefitnej mikrobiológie a možnosti jej využitia v praxi.

Termín kurzu

4. október 2019 od 13:00 – 6. október 2019 do 13:00

Program kurzu

I. Pôda
Formácia pôdy
Čo je pôda
Úlohy jednotlivých minerálnych prvkov pri výžive rastliny
Kamenné múčky
Teória trofobiózy
Úvod o práci s ryžovým médiom

II. Život v pôde
Predstavenie niektorých zo známych mikroorganizmov
Pohľad do pôdy, niektoré jednoduché techniky zistenia F:B stavu

III. Lesné mikroorganizmy
Zber lesných mikroorganizmov
Založenie rozmnožovne
Teória o možnostiach
Aktivácia I , II, III
Chelatácie

IV. Remeselné rozmnožovanie niektorých benefitných mikroorganizmov
Aeróbne, neaeróbne a symbiotické procesy

V. Práca s mikroorganizmami kravského lajna
Práca s kravským lajnom ako so zdrojom mikrobiológie

Každý účastník kurzu si musí priniesť na kurz:  1/2 kg vlastnej pôdy, lupu

Cena kurzu

Cena kurzu je 205 €, ktorá obsahuje lektorné, občerstvenie, študijný materiál. Počas stretnutia vám zabezpečíme i nocľah a stravu. 

Individuálnu zľava je možné uplatniť po vzájomnej dohode – ak je cena kurzu jediné, čo Vás od neho odrádza, tak nás kontaktujte a spoločne nájdeme riešenie. Prípadnú zľavu je však možné si uplatniť, pokiaľ skutočne máte pocit, že pre Vás neexistuje spôsob ako uhradiť plnú sumu.

Prihláška na kurz

Ak máte záujem absolvovať tento kurz prihláste sa cez formulár

Lektor kurzu

Timotej Szabo
Dobrodruh a cestovateľ , ktorý sa usadil na juhu Slovenska. Pestovateľ a remeselný výrobca koreninovej papriky. Milovník kompostovania.  Usadlík v centre dediny.
Pri hľadaní riešení pre svoje pestovateľské problémy, som zachytil  hromadu informácií a výuky , ktoré ponúkajú špecialisti na organické pestovanie v Strednej a Južnej Amerike . Štúdium na seminári zameranom na Kvalitatívnu analýzu pôdy v Španielsku, mi otvorilo dvere na ďalšiu spoluprácu s učiteľmi a vedcami z latinsko-amerického prostredia. S radosťou sa podelím o informácie a metódy , ktoré som sa naučil. Okrem Mikrobiologie v rukách roľníka sa venujem aj Chromatografii pôdy a kompostu ( chromatografia na horizontálny papier ). Je to kvalitatívna analýza prítomnosti mikrobiológie a kvality vzťahov v pôde, určenie kvality kompostu.