Po niekoľko rokov distribuujeme na Slovensku publikácie českej organizácie Pro Bio.

Aj v tento rok si môžete cez náš internetový obchod kalendár Výsevné dni podľa Marie Thunovej 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhodne aj v kolekcii s našimi:

Krátka príručka pre hospodárov – pestovateľov semien, publikácie, ktorá presvedčivým spôsobom a jasnými pokynmi uvedie hľadajúcich do umenia získavať si vlastné semená hospodárskych plodín.

a

Otočné koliesko – Dobré vzťahy – radca pri sadení

Praktického pomocníka, ktorý zobrazuje 32 plodín najčastejšie pestovaných na Slovensku a ich vzájomné vzťahy.

 

Kolekciu a samozrejme i jednotlivé publikácie samostatne nájdete na našej: