Podujatie Hudba v čerešňovom raji

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

  • Popis projektu

Zámerom projektu podporiť rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia ponuky za účelom prilákania väčšieho počtu návštevníkov do územia Horného Gemera a obce Brdárka v čase kvitnutia tisícok čerešňových stromov v katastri obce, tak ako i v čase zretia čerešní.

Cieľom projektu je usporiadať v obci Brdárka v čase kvitnutia čerešní, teda čase, keď obec navštevujú stovky turistov hudobné kultúrne podujatia, ktoré obohatia návštevníkov o zážitok hudobnej produkcie umeleckej hodnoty – na akustických nástrojov – v autentickom prostredí súznejúcom s prírodnými podmienkami. V čase zretia čerešní ponúkneme návštevníkom mimoriadny hudobný zážitok – koncertu na barokovom organovom pozitíve z roku 1762 od organára Daniela Wallachyho zo Spišskej Soboty, ktorý je jediným dodnes kompletne zachovaným a pamiatkovo obnoveným organom majstra Wallachyho.

  • Program podpory: Program Terra Incognita
  • Výška dotácie: 3000,00 Eur
  • Doba trvania projektu: Začiatok realizácie projektu: 15.4.2023
    Koniec realizácie projektu: 10.7.2023
  • Hlavné výstupy projektu: Ideovým východiskom pre realizáciu projektových podujatí pre verejnosť je aj snaha prispieť k ďalšej línii zviditeľneniu regiónu formou doplnku prírodných krás chotára obce živou akustickou hudbou. Podujatia majú verejnosť povzbudiť k šíreniu dobrého mena regiónu a vráteniu sa do obce i v nasledujúcich rokoch. To napomôže propagácii a rozvoju obce a regiónu.

www.vucke.sk

www.kosiceregion.com

www.terraincognita.sk