Aktivity projektu

EDS projekt o.z. Alter Nativa je súčasťou programu Environmentálne Edukačné Centrum, ktorý už niekoľko rokov realizujeme tu v Brdárke. Zámerom centra je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v našom regióne.

Ako príklad aktivít v našom projekte uvádzame nasledovné aktivity prvých dobrovoľníkov nášho projektu.

Dvaja dobrovoľníci sa priamo podieľali na každodenných aktivitách zabezpečujúcich chod a ďalší rozvoj Centra alternatívneho života.

Oprava tradičného domu v obci

V prvých mesiacoch misie dvoch dobrovoľníkov sa títo naučili mnohé činnosti súvisiace so záchranou a rekonštrukciou starého tradičného domu v obci, ktorý v rámci aktivít pre záchranu tradičnej architektúry odkúpilo o.z. Alter Nativa pre potreby združenia.
Rekonštrukcia sa realizovala prevažne pomocou tradičných a prírodu šetriacich postupov a materiálov. Workshopy boli zamerané na odstránenie základných problémov – oprava poškodených múrov, oprava a konzervovanie konštrukcie strechy, odstránenie starej pece a výstavba novej, odstránenie starých omietok a zhotovenie nových (z pôvodného – recyklovaného materiálu), odstránenie a oprava tradičných drevených podláh a stropov a pod. S príchodom chladnejších mesiacov sa práce presunuli do vnútra, kde dobrovoľníci mali možnosť naučiť sa ako opraviť a obnoviť pôvodné okná a dvere tohto domu ako aj časť pôvodného nábytku. V týchto prvých mesiacoch sa tiež realizovali práce pri dokončení stavby unikátneho kurníka spojeného so skleníkom a zároveň sa oboznamovali so základmi ekologického chovu hrabavej hydiny.

Recyklujeme…

Od začiatku projektu boli naši zverenci zaškolení do procesu triedenia odpadov v obci a aj do praktickej realizácie triedenia ako prípravy pre ich recykláciu.

V predvianočnom týždni boli obaja účastní na každoročnej akcii s názvom „Vianočná recyklácia“ v pobočke našej organizácie v Revúcej. Ich úlohou bolo prijímať, triediť a vydávať použité šatstvo a iné predmety poskytnuté občanmi pre vianočnú burzu.

Komunitné centrum, kurzy a školenia

Pravidelnou aktivitou bola práca v Komunitnom centre, ktorého súčasťou je obecná knižnica. Dobrovoľníci priamo pomáhali obnoviť zastaraný a nevyhovujúci interiér (regály) knižnice, zatriedili a zaregistrovali knihy, a potom sa starali o samotný chod knižnice a služby pre verejnosť. Takisto pomáhali ľuďom z miestnej komunity pri vyhľadávaní informácií na internete či pri iných administratívnych službách Komunitného centra (obsluha PC, telefón, kopírka, tlač dokumentov, fax). Zároveň na tomto mieste zabezpečovali všetky potrebné činnosti súvisiace s distribúciou ekologickej literatúry a tradičných remeselných výrobkov. To znamená spracovanie objednávok, ich zabalenie, odoslanie a evidenciu.

V zimných mesiacoch, kedy väčšina aktivít prebieha v interiéri, dobrovoľníci pomáhali organizovať a absolvovali rôzne remeselné kurzy – kurz pletenia košíkov a úžitkových predmetov z prútia, kurz pletenia koberčekov z odpadového textilu, kurz výroby sviečok z včelieho vosku a na jar školenie o zakladaní kompostoviska a biopareniska.

Veľmi prínosnou aktivitou bola príprava a realizácia už tradične poriadaných kurzov permakultúrneho dizajnu pre slovenskú verejnosť, kde sa dobrovoľníci mali možnosť dozvedieť mnoho praktických informácií z organizovania takýchto kurzov pre verejnosť a kde veľkou mierou prispeli k praktickému organizovaniu kurzu.

Bio pestovanie a chov

S príchodom jari sa aktivity presúvali stále viac von do záhrad, sadov, polí… Alter Nativa už piaty rok pracuje na záchrane a obnove ovocných sadov v Brdárke a jej okolí. Dobrovoľníci sa naučili orezávať suché alebo prehustené konáre starých stromov, kosiť tradičnými ručnými kosami ťažko dostupné časti sadov, odvážali orezané konáre zo sadov, v záhrade pripravovali pôdu na sadenie zeleniny, učili sa princípom ekologického záhradkárčenia (hnojenie, príprava pôdy, siatie, sadenie, biologická ochrana proti škodcom a neželaným sprievodným rastlinám atp.). Nenahraditeľnou súčasťou sadov a záhrad sú včely, ktoré chováme tradičným spôsobom v niekoľkých úľoch. Dobrovoľníci mali takto možnosť naučiť sa základné práce súvisiace so starostlivosťou o včely (príprava a oprava úľov, čistenie rámikov, príprava medzistienok, chytanie a osádzanie rojov) a so spracovaním včelích produktov (stáčanie medu, zberanie vosku, výroba propolisovej tinktúry).

Približne raz za týždeň sa dobrovoľníci venovali ekologickému chovu kôz, kde mali možnosť naučiť sa tradičnej výrobe výrobkov z kozieho mlieka (syry, bryndza, žinčica). Ich obľúbenou činnosťou bolo pasenie kôz, kde sa spája užitočná práca s relaxom a priestorom pre rozjímanie v prekrásnom prírodnom prostredí.

Výskum tradičných odrôd ovocnín

Pre záchranu starých miestnych odrôd ovocnín sa v spolupráci s SPU v Nitre venujeme výskumu čerešňových stromov v okolitých sadoch. Tu dobrovoľníci pomáhali zamerať stromy s GPS prístrojom, označovali stromy číslami, fotili ich, merali ich výšku a iné parametre, zbierali vzorky listov, púčikov, kvetov a plodov potrebných pre výskum. Po každom odobratí vzoriek pracovali v provizórnom laboratóriu, kde tieto vzorky merali či fotili, skenovali a zaznamenávali údaje o nich.

Folklór

Veľkým prínosom pre miestnu komunitu bolo priama pomoc pri rekonštrukcii a rozšírení obecného amfiteátra. Dobrovoľníci sami navrhli a boli nápomocní pri stavbe drevených toaliet v podobe malého domčeka so šindľovou strechou, opravili lavičky a pódium amfiteátra, zákulisné priestory a iné.
Následne po dokončení obnovy amfiteátra sme spolu s obcou Brdárka organizovali už 14. ročník tradičného folklórneho večera s názvom „Leto v Brdárke“, ktoré sa nám po dvojročnej prestávke podarilo aj vďaka pomoci dobrovoľníkov EDS znovu obnoviť. Táto aktivita bola pre dobrovoľníkov (a všetkých zúčastnených) opäť prácou i zábavou (kultúrnym vyžitím) zároveň.

A iné…

Dobrovoľníci sa zúčastnili mnohých menších činnosti ako je stavanie niektorých malých stavieb pomocou ekologických staviteľských metód (hlina, cordwood, drevo…) a starali sa o vzhľad, čistotu a fungovanie niektorých miest v obci.

Prezrite si fotografie z pobytu a prác dobrovoľníkov u nás, kliknite TU

Pre viac informácií o programe Mládež v akcii kliknite na odkaz pre program Mládež v akcii a jeho Akcie

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.“