Workshop prináša základy teórie a praxe o hline ako stavebnom materiáli s dôrazom na jej používanie pri povrchových úpravách stavieb – omietkach.Povieme si o histórii používania tohto dostupného prírodného stavebného materiálu, o jeho výhodách a nevýhodách tak z pohľadu stavebníka ako i užívateľa.

Prizrieme sa hline z pohľadu ekologického, ale i ekonomického a tiež z pohľadu zdravotného.

V praxi si ukážeme testy, ktoré nám pomôžu identifikovať typ miestnej hliny. Hlinu budeme spracovávať, namiešame rôzne typy omietkovej zmesi.

Na steny (či už kamenné, alebo z nepálenej hliny) sa naučíte ručne nanášať hlinený špric, jadrové vrstvy, naučíte sa vyrovnávať nerovnosti v stenách, podučíte sa inštalácii rôznych prvkov pod omietku – napr. zásuvkové, či vodoinštalačné moduly. Počas workshopu si vyskúšate taktiež vytváranie ríms alebo plastík.

Termíny samostatných workshopu: 6. – 7. júl 2024

Viac info a prihlášky: TU