Veríme v zmenu

Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte.Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s naším vnútorným cítením, v udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom.

Snažíme sa o obnovu pôvodných vzťahov a princípov, nahradenie konkurencie a súťaživosti spoluprácou a neobmedzeného rastu prirodzenou rovnováhou. O spolunažívanie a bývanie v harmonickom, synergickom spoločenstve v prostredí bezpečnom pre naše deti.

To všetko s citlivým využívaním výdobytkov ľudského umu a modernej doby, spôsobom čo najmenej narúšajúcim prírodu a živ. prostredie.Všetko v rámci našich ľudských možností, v malej gemerskej obci Brdárka.

Ekologické bývanie

Je čas návratu k prírodným materiálom a ich zmysluplnému používaniu.

Pestovanie bez chémie

Čistá voda a zdravé potraviny sú jedným zo základov zdravia ľudí a celej spoločnosti.

Remeslá

Remeslo má zlaté dno.

Permakultúra

Základom permakultúry je etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách.