Krásu prírodného a kultúrneho dedičstva chýrnych brdárskych čerešňových sadov sme sa v roku 2023 rozhodli podfarbiť čarom hudby a tanca.

V čarovnom prírodnom prostredí malebnej Brdárky si budete môcť 8.5.2023 od 13:00 do 17:00 vypočuť nadaných mladých umelcov ako aj ich pedagógov z Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach: violončelistov, flautistov, akordeonistov, klaviristov, cimbalistov, gitaristov a tanečníkov a taktiež sa s nimi porozprávať.

Viac informácií tu: https://alter-nativa.sk/koncert-hudba-v-ceresnovom-raji/

Vstupné na koncert je dobrovoľné a poslúži na rozvoj aktivít o.z. Alter Nativa v Brdárke.

Symbolickou vstupenkou môžete už teraz podporiť aktivity združenia prostredníctvom: https://alter-nativa.darujme.sk/hudba-v-raji/