Aj v tomto roku sa uchádzame o nepatrný zlomok z vašich daní,

ktorý použijeme na ďalšiu rekonštrukciu nášho domu „U Jänša“ v Brdárke.

Prečo a ako?

Všetky info tu: alter-nativa.sk/percenta-dane/