Aj v roku 2020 sa uchádzame o nepatrný zlomok z vašich daní, ktorý použijeme na nevyhnutnú opravu nášho domu „U Jänša“ v Brdárke.

Iba pod novou strechou a v zrekonštruovanom dome budeme môcť ďalej pokračovať v našej misii a vytvoriť miesto pre ešte lepšie kurzy a semináre, ktoré už niekoľko rokov organizujeme.

Všetky info k 2% daní nájdete tu: alter-nativa.sk/percenta-dane/