Loading...
Blog2019-03-01T15:59:29+01:00

Skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje pôda a rozvíja pospolitosť; z peňazí, ktoré sú uložené v banke žiadny reálny úžitok neplynie…

VOLUNTEER
DONATE NOW
Go to Top