Rodili sme doma

10 príbehov plánovaného domáceho pôrodu slovenských rodín.

Alexandra Kešeľová

Rodili sme doma, kniha, ktorá ponúka a hodnoverne obhajuje v súčasnej dobe doposiaľ tabuizovanú možnosť – privítať dieťa na svet v útulnom a bezpečnom domácom prostredí. Táto kniha prináša informácie, ktoré znamenajú možnosť voľby.

Prvá časť tejto jedinečnej knihy pojednáva o domácom pôrode z hľadiska bezpečnosti a legálnosti, teda jeho súlade s právom. Venuje sa tiež všeobecným poznatkom o prirodzenom pôrode – jeho prínosom pre dieťa, matku i spoločnosť.

Druhá časť prináša 10 príbehov domácich pôrodov slovenských rodín, doplnených autentickými fotografiami.

Prvá slovenská kniha o plánovaných domácich pôrodoch je venovaná mladým dievčatám, všetkým ženám, rodinkám, pôrodným asistentkám, študentom medicíny, pôrodniciam a premýšľajúcim ľuďom, ktorým nie je ľahostajný stav našej spoločnosti.

 

Kniha bola vydaná vďaka neoblomnej húževnatosti autorky a podpore čitateľov a sponzorov v rámci „Čitateľského klubu Alter Nativa“, projektu vydávania čitateľmi spolufinancovaných knižiek na sklonku roku 2010.