Zastrešme miesto pre nové kurzy

Chystáme sa robiť novú strechu na starom dome „U Jänša“. Iba pod novou strechou budeme môcť ďalej pokračovať v celkovej obnove domu a vytvoriť nový priestor pre ešte lepšie kurzy a semináre, ktoré už niekoľko rokov organizujeme.

 

Tu a teraz

Roky rokúce vzdelávame ľudí v tom, „ako sa veci robiť dajú“, tak, aby sa zbytočne nevyčerpávala príroda a prostredie, v ktorom žijeme, pretože Zem skutočne má svoje limity.

Aby sme našu misiu mohli robiť i ďalej a lepšie, potrebujeme novú strechu na starom dome „U Jänša“, jednom z posledných pôvodných domov v obci, ktorý sme na tento účel kúpili od miestnych.

Takto budeme môcť vytvoriť nový priestor pre našich návštevníkov. Ako už viaceré domy na Brdárke ho chceme opraviť rovnakým spôsobom, akým bol postavený prírodne, s citlivým využitím miestnych zdrojov kameňa, dreva a hliny.

V suchu pod strechou budeme môcť postupne dom opraviť a vytvoriť tak komplexné environmentálno-vzdelávacie centrum pre kurzy, semináre a remeselné dielne. Záujemcov o naše kurzy je stále viac, čo je dobrá správa pre Zem. Je teraz na nás premeniť starý dom a dať mu nový život.

Podobné rekonštrukcie už máme za sebou. S podporou našich priaznivcov sme opravili „neopraviteľný“ dom „U Slanskej“ a zmenili ho na miesto, kde nájdu nocľah naši kurzisti.Na čo použijeme vaše príspevky

V rámci rekonštrukcie strechy sa strhne pôvodná deravá strecha, spraví sa nový krov a položí krytina; z vašich príspevkov budeme môcť nakúpiť :

  • drevo na nový krov (krokvy, pomúrnice, väzné trámy, strešné laty, kontralaty…)
  • strešnú krytinu (škridle, hrebenáče, úžľabia…)
  • odkvapové žľaby a rúry
  • spojovací materiál a ďalší materiál
  • prácu odborníkov……

… a tak zastrešíme dom pred zimou.

Kto sme, čo sme, kde sme…

Malá obec Brdárka leží na Hornom Gemeri. Pred pätnástimi rokmi sme odišli z práce, opustili mesto a našli v nej svoj nový domov. Za ten čas sme tu stihli urobiť veľa roboty, z veľkého množstva výziev a projektov spomenieme altánok s vegetačnou strechou, dedinskú pec na pečenie chleba…

Zmapovali sme úžasný genofond miestnych čerešní, ktoré štepíme a uchovávame pre budúce generácie.

Brdárka leží v takzvanej slnečnej pasci a rastie tu viac ako 4000 čerešňových stromov, čo je veľký unikát. Vďaka nám v súčasnosti už čerešne opeľujú desiatky včelstiev, ktoré naviac prinášajú úžasný med.

Organizujeme kurzy permakultúry a prírodného staviteľstva a tiež poskytujeme priestory na kurzy pre tých, ktorí vlastný priestor nemajú a vedia, že u nás nájdu inšpiratívne miesto pre svojich kurzistov.

Za dlhoročný prínos k šíreniu a realizácii permakultúrnych ideí a princípov sme si tento rok prevzali na festivale „Permakulúra v meste“ cenu Karola Končka „Roh hojnosti“.


 


Prezrite si, ako bude vyzerať opravený dom „U Jänša“: Galéria nového stavu.