V Brdárke už takmer 20 rokov poriadame kurzy permakultúry.

Aktuálne sú to

  • Úvodné kurzy permakultúry,
  • Kurz permakultúrneho dizajnu,
  • Kurz Mikrobiota pôdy v rukách roľníka,
  • a iné kurzy

Rozsah kurzov

Dvoj až pätnásťdňové kurzy obsahujú od 18 do 90 hodín výuky.

Aktuálne ponuky kurzov

Kurzy pripravované na najbližšie obdobie vždy nájdete na: https://alter-nativa.sk/novinky/